jump page

webbsida som visas tillfälligt när man besöker en annan sida. Kan till exempel innehålla reklam som visas en kort stund innan besökaren länkas vidare till den sida hon egentligen vill besöka. Kan också vara sida för inloggning. – Direktöversättningen hoppsida förekommer.

[webbsidor] [ändrad 27 mars 2020]

GUID

Globally unique identifierunikt id‑nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling av sidor omöjlig. Ett GUID är ett 38‑siffrigt decimalt tal (eller, med binär notation, ett tal med 128 ettor och nollor). Eftersom GUID slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma GUID, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar GUID ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer GUID. GUID är en form av UUID.

[filer] [förkortningar på G] [webbsidor] [ändrad 18 juli 2017]

guru site

”gurusajt” – webbplats med massor av länkar och annan användbar information. En gurusajt har vanligen sammanställts av någon med ett passionerat intresse för det ämne som sajten handlar om. – Se också guru.

[webbsidor] [ändrad 6 november 2019]

NLPRank

en metod för att upptäcka förfalskade webbsidor med ledning av deras webbadresser (URL:er). – Förfalskade webbsidor används i nätfiske, och kan vara till utseendet identiska med den webbsida de är förfalskningar av. Men en viktig skillnad är just webbadressen. Den kan ju inte vara identisk med den äkta sidans webbadress. – NLPRank, som har utvecklats av företaget OpenDNS (länk), numera del av Cisco, granskar därför webbadresser för att upptäcka webb­sidor som troligen är för­falskade. OpenDNS har analyserat ett stort antal förfalskade webb­sidor och upptäckt att vissa ord och uttryck i deras webbadress med hög sanno­lik­het visar att sidorna är falska. Den statistiska analysen är grunden för NLPRank. (NLP står för natural language processing.) – Se Ciscos webbsidor.

[skadeprogram] [språkteknik] [webbsidor] [ändrad 11 januari 2019]