Marea

en Atlantkabel för internetkommunikation. Den byggdes på initiativ av Facebook och Microsoft. – Marea går från Virginia Beach i USA till Bilbao i Spanien. Det är en sträcka på 6 600 kilometer. Kapaciteten är 160 terabit per sekund. Marea togs i bruk i februari 2018. – Namnet: Marea är spanska för tidvatten. – Se pressmeddelande från Microsoft.

[undervattenskablar] [ändrad 11 november 2020]

 

 

Fios

Verizon Fios – ett amerikanskt fibernätverk för internet, telefoni och tv direkt till abonnent. Nätverket ansluter alltså fibernätet direkt till bostäderna. Fios drivs av Verizon (länk) och har funnits sedan 2005. Nätet hade 2016 fem miljoner abonnenter. – Se verizon.com/home/fios.

[optisk dataöverföring] [telefoni] [ändrad 22 augusti 2019]

våglängdsmultiplex

(wavelength division multiplex, WDM) – teknik för att öka över­för­ings­kapa­ci­teten i optiska fibrer så att många meddelanden kan sändas samtidigt i samma fibertråd. Den sammansatta signalen (multiplex) sänds över flera olika våglängder i samma fiber, vilket innebär att en fiber gör många fibrers arbete. Våglängderna kallas ofta för färger, och demultiplexorn kallas följaktligen också för prisma. – Se huvudtyperna CWDM och DWDM samt grått ljus.

[optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

SONET

synchronous optical network – en nordamerikansk standard för dataöverföring genom optiska fibrer. Standarden tillåter en överföringstakt på 9,9 gigabit per sekund, men det går att trimma SONET så att det klarar upp till 20 gigabit per sekund. – SONET är ett system för synkron dataöverföring, men man kan också köra asynkron teknik, till exempel ATM, i ett SONET‑nät. – SONET är en amerikansk och kanadensisk standard, utvecklad på 1980-talet och fastställd av ANSI, och den skiljer sig i vissa avseenden från standarden SDH, som har använts i resten av världen. SONET är under avveckling sedan 2010-talet.

[optisk dataöverföring] [ändrad 14 september 2020]