S/PDIF

förkortning för Sony/Philips digital interface – en standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. S/PDIF kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. – Läs mer om S/PDIF i Wikipedia.

[förkortningar på S] [ljud och bild] [optisk dataöverföring] [standarder] [ändrad 25 maj 2017]

RoF

förkortning för radio over fibre. Det innebär att radiosignaler av olika slag modulerar ljuset i en optisk fiber för överföring till mottagaren. Signalen får på så sätt längre räckvidd och blir mindre känslig för störningar. Radio over fibre används bland annat för mobiltelefoni. Kabel-tv är ett välkänt exempel.

[förkortningar på R] [optisk dataöverföring] [ändrad 23 oktober 2020] 

passivt optiskt nätverk

(passive optical network, förkortat PON) – fiberoptiskt datornät som når slutanvändare (bostäder eller småföretag). Nätet har en station som ansluter ett antal slutanvändare (vanligen 32) till ett stamnät. Den optiska fibern från stationen till slutanvändare har trädformad struktur. (Trädstrukturen minskar åtgången på optisk fiber jämfört med när man har en fiber per användare hela vägen.) Nätet kallas för passivt därför att de optiska växlarna som kopplar signalerna till rätt mottagare är passiva – de behöver ingen elektricitet för att fungera. Växlarna är i princip prismor – varje slutanvändare har en särskild färg. – Gigabit passive optical network, förkortat GPON, är ett passivt optiskt nätverk med gigabitkapacitet. – Se också optisk linjeterminal och optisk nätverksenhet.

[optisk dataöverföring] [ändrad 1 oktober 2019]