CWDM

coarse wavelength division multiplexing – gles våglängds-multiplex. – Teknik som ger hög kapacitet i optiska fiberkablar. Man sänder flera signaler parallellt i samma fibertråd, var och en på sin egen våglängd (färg). Våg­längderna / färgerna ligger – till skillnad från i tekniken tät våg­längds­multiplex (DWDM) – rätt långt från var­andra (glest). Varje signal bär på många parallella med­delanden. – Läs också om grått ljus.

[förkortningar på C] [optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

DOCSIS

data over cable service interface specification – en standard för överföring av data över tv-kabelnätet. I Europa används en variant som kallas för EuroDOCSIS. Det beror på att tv-tekniken i Europa skiljer sig från den i USA, där Docsis först utvecklades. Standarden har utvecklats av företaget CableLabs – se cablelabs.com.

[datakommunikation] [förkortningar på D] [radio och tv] [ändrad 18 december 2018]

Toslink

standard för sammankoppling av optiska fiberkablar, avsedd för digital ljudöverföring. Sammankopp­lingen (interconnect) är rent optisk, vilket innebär att den är snabb och inte påverkas av elektriska störningar. Tos­link utvecklades av Toshiba för störningsfri överföring av digitalt ljud i spelare, tv‑ap­pa­rater och datorer. Toslink är inget protokoll eller fil­format, utan kan överföra digitala optiska sig­naler i alla format, men ofta används S/PDIF. Toslink används också för snabb optisk dataöverföring. – Se be­skriv­ning i Wikipedia.

[ljud och bild] [optisk dataöverföring] [ändrad 25 maj 2017]

10GBe

10 gigabit ethernet – standard för dataöverföring i optiska nät och kopparnät, fastställd 2002. Det officiella namnet på standarden är IEEE 802.3ae-2002. Den har för­grenats till ett antal andra stan­darder, an­passade för olika typer av kabel. Stan­darden är också känd som 10GBASE, även det följt av olika bok­stäver som be­tecknar olika över­förings­medier. – Mer i Wikipedia. – Jäm­för med GBe.

[datakommunikation] [förkortningar på 1,2,3…] [standarder] [ändrad 11 oktober 2018]

lambda

– grekisk bokstav som motsvarar L. Den ser ut så här: λ:

  1. – internationellt tecken för våglängd;
  2. – en våglängd i ett optiskt fibernät;
  3. – kortform för lambdaväxel, en an­ord­ning som se­pa­re­rar de olika våg­längd­er­na i en optisk fiber och vidare­be­ford­rar dem i flera olika fibrer;
  4. – lambdarouter – tar emot signaler från enstaka våg­längder och skickar dem vidare till de­sti­na­tion­en som en kom­bi­ne­rad signal i en annan fiber. Att ”ha en lambda” är att ha optisk direkt­an­slut­ning till inter­net.

Fibre channel

teknik för snabb dataöverföring mellan datalagringssystem och servrar. Fibre channel kan köras i optisk fiber (därav namnet) eller i kopparkabel, och fungerar på avstånd på upp till tio kilometer. Det introducerades 1988 som ett snabbare alternativ till SCSI. (Se också Ficon.) – Fibre channel är i första hand avsett för dataöverföring mellan servrar och större datalagringssystem, medan ATA och dess efterföljare är avsedda för anslutning av hårddisk direkt till persondator. – Läs mer på branschorganisationen FCIA:s webbplats fibrechannel.org.

[datalagring] [optisk dataöverföring] [sammankoppling] [ändrad 6 mars 2018]