fiberomvandlare

(fiber converter) – anordning som omvandlar signaler i optisk fiber till elektriska signaler och omvänt. Kallas också för fiberkonverterare.

[optisk dataöverföring] [ändrad 21 mars 2018]

SDH

synchronous digital hierarchy – standard för data­över­föring i optiska nät. SDH kan över­föra data i en takt på upp till tio gigabit per sekund. SDH är en inter­natio­nell standard som används överallt utom i USA och Kanada, där motsva­rande standard heter SONET. SDH är efter­följaren till PDH, och fick på 00-talet kon­kur­rens av Metro Ether­net.

[förkortningar på S] [optisk dataöverföring] [ändrad 9 februari 2018]

GMPLS

generalized multi-protocol label switching – en förbättrad version av MPLS, avsedd i synner­het för optisk datakommunikation. Kallas också för multi‑protocol lambda switching. – En teknisk genom­gång av GMPLS finns här.

[förkortningar på G] [optiskt] [ändrad 6 september 2017]

CWDM

coarse wavelength division multiplexing – gles våglängds-multiplex. – Teknik som ger hög kapacitet i optiska fiberkablar. Man sänder flera signaler parallellt i samma fibertråd, var och en på sin egen våglängd (färg). Våg­längderna / färgerna ligger – till skillnad från i tekniken tät våg­längds­multiplex (DWDM) – rätt långt från var­andra (glest). Varje signal bär på många parallella med­delanden. – Läs också om grått ljus.

[förkortningar på C] [optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

DOCSIS

data over cable service interface specification – en standard för överföring av data över tv-kabelnätet. I Europa används en variant som kallas för EuroDOCSIS. Det beror på att tv-tekniken i Europa skiljer sig från den i USA, där Docsis först utvecklades. Standarden har utvecklats av företaget CableLabs – se cablelabs.com.

[datakommunikation] [förkortningar på D] [radio och tv] [ändrad 18 december 2018]

Toslink

standard för sammankoppling av optiska fiberkablar, avsedd för digital ljudöverföring. Sammankopp­lingen (interconnect) är rent optisk, vilket innebär att den är snabb och inte påverkas av elektriska störningar. Tos­link utvecklades av Toshiba för störningsfri överföring av digitalt ljud i spelare, tv‑ap­pa­rater och datorer. Toslink är inget protokoll eller fil­format, utan kan överföra digitala optiska sig­naler i alla format, men ofta används S/PDIF. Toslink används också för snabb optisk dataöverföring. – Se be­skriv­ning i Wikipedia.

[ljud och bild] [optisk dataöverföring] [ändrad 25 maj 2017]