Li-Fi

(även: LiFi) – en teknik för snabb dataöverföring genom belysningen i ett rum. – Snabba och för människor omärkliga variationer i ljusstyrkan kodar ett dataflöde som kan uppfångas av sensorer i datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Det krävs att lamporna är LED‑lampor. Lamporna kan också förses med sensorer som tar emot inkommande signaler. – Li‑Fi har flera fördelar jämfört med dataöverföring med radiovågor: synligt ljus är lätt att skärma av, och kommunikationen kan därför skyddas mot avläsning. Synligt ljus påverkar inte heller känslig elektronisk utrustning. Å andra sidan når signalen inte längre än det synliga ljuset. – Det estniska före­taget Vel­menni (länk) uppgav 2015 att det hade in­stal­le­rat Li‑Fi i sina lokaler, och att det ger data­över­föring med en gigabit per sekund. – Tekniken har ut­veck­lats av professor Harald Haas (länk) (Se också hans föredrag 2015 på TED, länk). – Be­teck­ningen Li‑Fi anspelar på light och wi‑fi. – Bransch­­­orga­ni­sa­tionen Li‑Fi Consortium (länk) (bara på nederländska) grundades 2011 för att utveckla standarder och sprida tekniken.

[optiskt] [trådlöst] [ändrad 23 april 2019]

linjär optisk förstärkare

(linear optical amplifier, LOA) – förstärkare i millimeterstorlek för optiska signaler i fiberkablar. De kallas för linjära eftersom de (till skillnad från de optiska förstärkare som kallas för EDFA och SOA) inte tillför icke‑linjära effekter vid förstärkningen. Den aktiva delen av en linjär optisk förstärkare är ett chipp på cirka en kvadratmillimeter som bland annat innehåller en laser. Som komplett komponent är en LOA stor som en sockerbit. Tidigare optiska förstärkare har varit stora som böcker. Tekniken har utvecklats av amerikanska Genoa Corporation (2003 uppköpt av Finisar) i samarbete med amerikanska National institute for standards and technology (NIST).

[optisk dataöverföring] [ändrad 8 november 2019]