iSCSI

(internet SCSI) – teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). Skrivs ofta iSCSI. – Iscsi kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig scsi är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSIär långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 6 april 2017]

exaflood

eller exa-tsunami – tänkt kommande flodvåg av bandbredds-krävande filer, till exempel filmer, som kommer att överbelasta internet. – Benämningen syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner giga­byte. Läs också om exascale. – Uttrycket in­fördes 2007 av Bret Swanson (bretswanson.com) i en debattartikel i Wall Street Journal, se länk (kräver konto). Idén avfärdades senare som grund­lös av Andrew Odlyzko, klicka här.

[framtidsvisioner] [internet] [telekom] [ändrad 4 maj 2018]

lambda

– grekisk bokstav som motsvarar L. Den ser ut så här: λ:

  1. – internationellt tecken för våglängd;
  2. – en våglängd i ett optiskt fibernät;
  3. – kortform för lambdaväxel, en an­ord­ning som se­pa­re­rar de olika våglängder­na i en optisk fiber och vidare­be­ford­rar dem i flera olika fibrer;
  4. – lambdarouter – tar emot signaler från enstaka våg­längder i optisk datakommunikation och skickar dem vidare till destina­tion­en som en kombi­ne­rad signal i en annan fiber. Att ”ha en lambda” är att ha optisk direktanslut­ning till inter­net.

[jargong] [optisk dataöverföring] [tecken] [ändrad 10 januari 2020]

eller-förval

(default to OR) – om sök­ningar: det att sök­ningar med två eller flera ord antas inne­hålla villkoret OR (se in­klu­siv dis­junk­tion). – Exempel: skriver man hund katt i sök­fältet tolkas det som hund ELLER katt. Det innebär att man får träff på do­ku­ment som inne­håller (1) ordet hund, men inte katt, (2) ordet katt, men inte hund, och på (3) do­ku­ment med båda orden. Det brukar ge många fler träffar än al­ter­na­tivet, och-förval, som används i sökmotorer. Eller-förval är van­lig­are i sökningar i do­ku­ment, till exempel i Adobe Reader.

[logik] [sökningar] [sökmotorer] [ändrad 14 augusti 2018]

Fibre channel

teknik för snabb dataöverföring mellan datalagringssystem och servrar. Fibre channel kan köras i optisk fiber (därav namnet) eller i kopparkabel, och fungerar på avstånd på upp till tio kilometer. Det introducerades 1988 som ett snabbare alternativ till SCSI. (Se också Ficon.) – Fibre channel är i första hand avsett för dataöverföring mellan servrar och större datalagringssystem, medan ATA och dess efterföljare är avsedda för anslutning av hårddisk direkt till persondator. – Läs mer på branschorganisationen FCIA:s webbplats fibrechannel.org.

[datalagring] [optisk dataöverföring] [sammankoppling] [ändrad 6 mars 2018]