EPC

 1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
 2. – se evolved packet core;
 3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]

evolved packet core

(EPC)– de funktioner som gör att 4g-nätverket kan hantera både datatrafik och röstsamtal. Från början kunde 4g‑nätet nämligen bara hantera datatrafik (e‑post, webbsidor): 4g‑abonnenternas telefonsamtal gick över 3g-nätet. Evolved Packet Core ingår i systemet SAE, System architecture evolution, och kallas därför också för SAE Core. – Se 3GPP:s webbsidor.

[mobilt] [ändrad 15 oktober 2018]

Hidden Wiki

The Hidden Wiki – en svåråtkomlig webbsida med länkar till sajter med bland annat narkotika och bilder på sexuella övergrepp mot barn. En sajt som annonserade på The Hidden Wiki, barn­porr­sajten Lolita City, slogs ut 2011 genom en distribuerad över­belast­nings­attack från rörelsen Anonymous. – The Hidden Wiki finns på en så kallad pseudo­topp­domän, en toppdomän som inte ingår DNS‑systemet. – Läs också om Silk Road.

[it-relaterad brottslighet] [wiki] [ändrad 14 september 2018]

pseudotoppdomän

toppdomän som inte ingår i inter­nets offi­ci­ella adressystem DNS. – Webbadressen (URL:en) till en pseudo­topp­domän slutar alltså inte på, till exempel, com eller se, utan på något som inte står i den offi­ci­ella listan på toppdomäner. Detta fungerar genom att det finns så kallade alternativa DNS‑servrar, som styr trafiken till pseudo­topp­domänerna. Det brukar också krävas att användarna instal­lerar särskilda program i sina webb­läsare så att webb­läsaren hittar de alter­na­tiva adresservrarna. – På engelska: pseudo top‑level domain. – En känd pseudo­topp­domän är bit (bety­delse 2).

[toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

Silk Road

en stängd hemlig marknadsplats på nätet. – Silk Road stängdes den 2 oktober 2013 av FBI. En ny sajt med samma namn och inriktning öppnades i början av november 2013. – Silk Road startade 2011, och förmedlade affärer i narkotika och annat olagligt. All kommunikation med Silk Road skedde genom nätverket Tor, som gör meddelanden nästan omöjliga att spåra. Alla betalningar skedde i krypto­valutan bitcoin. Bakom Silk Road stod, enligt FBI, amerikanen Ross William Ulbricht, som enligt domen är identisk med Dread Pirate Roberts. Ulbricht förnekar att det är han. Förutom medverkan till narkotika­handel och penning­tvätt åtalades Ulbricht för anstiftan till mord. Han påstods ha anlitat en yrkes­mördare för att döda en person som hade hotat att avslöja Silk Roads klienter. Något mord­offer har dock inte påträffats. – I februari 2015 dömdes Ulbricht till fängelse upp till livstid för narkotikahandel, penning­tvätt och data­intrång, men inte för anstiftan till mord. I maj 2015 dömdes han till livstids fängelse utan möjlighet till benådning och till att betala 138 miljoner dollar i skadestånd. – Efter domen har det framkommit att den ameri­kanska federala narkotikapolisen DEA hade infil­trerat Silk Road. Vissa uppgifter från spaningen hemlig­hölls i rätte­gången mot Ulbricht för att spaningen inte skulle spräckas. Bland annat tycks DEA ha fejkat det påstådda beställningsmordet (ingen dog) åt Dread Pirate Roberts. – Se artikel i Wired: länk. – Läs också om the hidden wiki. – Efter att Silk Road stängdes har flera liknande sajter försökt ta över kunderna, till exempel Black market reloaded och evo­lution market. – Namnet: Sidenvägen är den historiska handels­leden mellan Medel­havet och Kina genom Central­asien.

[it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [rättsfall och skandaler] [ändrad 29 januari 2019]

virtual desktop infrastructure

(VDI) – nätverk där datorerna helt och hållet körs från en gemen­sam server. (Eller från flera servrar.) De an­slutna datorerna är tunna klienter som inte fungerar själv­ständigt – de tar emot användarens knapp­tryckningar och andra åt­gärder, skickar dem till servern för verkställande och tar sedan emot resultatet från servern och visar det på bildskärmen. (Se också virtual desk­top.) En för­del med VDI‑modellen är att man kan an­vända mycket enkla och billiga datorer, till exempel äldre modeller som annars skulle vara för lång­samma. En annan för­del är att uppdateringar, patchar, virus­skydd och annat kan skötas centralt, och inte behöver göras på varje dator för sig. Den uppen­bara nack­delen är att minsta störning kan göra systemet oanvändbart: det är helt be­roende av ett fungerande nät­verk med hög kapacitet. – Termen virtual desktop infra­structure in­fördes av före­taget VMWare, men har blivit en all­män fack­term.

[nätverk] [virtualisering] [ändrad 16 april 2018]

text

 1. – en datatyp: blandning av bokstäver, siffror och eventuellt andra skrivtecken. Vanligtvis, men inte nödvändigtvis, avsett för läsning av människor. Siffror som typas som text ska inte användas i beräkningar. Man talar också om alfanumeriska värden och teckensträngar;
 2. – ofta i ordbehandling: ren text (bokstäver, siffror och andra tecken) utan formatering eller inslag av annan information som bilder. En ren textfil används när man vill överföra text med minsta möjliga risk för att det blir fel när den öppnas. (Filformatet betecknas ofta med txt.) Detta till skillnad från filer som skapats i ordbehandlarens eget format, till exempel i Word‑format. Sådana filer innehåller dold infor­ma­tion som inte alltid tolkas korrekt när andra program öppnar filen;
 3. – allmänt: information som är avsedd att läsas av människor. I kryptering kallas text som inte är krypterad (men som ska krypteras eller är dekrypterad) för klartext;
 4. to text – att texta – att skicka SMS eller annat textmeddelande.

[filformat] [meddelanden] [programmering] [språk] [ändrad 14 oktober 2019]

nätetikett

(netikett, nätikett, på engelska netiquette) – god ton på internet. – Trots att inter­net ibland fram­ställs som en häx­brygd av bomb­­recept och pornografi har det växt fram ett antal regler som de flesta följer i diskussionsforum, i chatt och i sociala nät­verk:

 1. – man skriver inte hela meningar eller delar av meningar med stora bokstäver: det räknas som att SKRIKA;
 2. – inga personangrepp, hets mot folkgrupp och liknande är acceptabla;
 3. – man väljer sina ord med tanke på att ironi och dubbel­tydig­heter inte alltid upp­fattas i skrift. Humörfigurer eller emoji kan därför användas för att markera skämt och ironi;
 4. – man lägger inte sina inlägg i fel diskussions­forum – oavsett hur angelägna man själv tycker att de är (se crossposting);
 5. – reklam var länge tabu på inter­net, och:
 6. – alla avskyr spam.

– Ordet netiquette skapades 1995 av Sally Hambridge, då anställd på Intel och medlem av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Hennes riktlinjer för nätetikett har publicerats i IETF:s officiella do­ku­ment­a­tion RFC, klicka här.

– Läs också om Godwins lag och om gadgetiquette.

[diskussioner] [internet] [ändrad 3 juli 2019]

Net1

en svensk 3g-operatör som an­vänder frekvensen 450 mega­hertz. Andra 3g‑ope­ra­törer an­vänder frekvenser på två giga­hertz eller mer. – Den lägre fre­kvensen innebär att räck­vidden blir längre, vilket ger bättre täck­ning på lands­bygden. Nack­delen är att kapaciteten (bandbredden) samtidigt blir lägre. – Net1 grund­a­des 1998 av bland andra Jan Freese, fast då under namnet Nordisk Mobiltelefon Sverige, ett namn som an­knöt till det gamla NMT‑nätet. Det nya NMT tog över frekvens­bandet runt 450 megahertz som blev ledigt när det gamla NMT‑nätet av­vecklades 2007. Före­taget NMT begärde sig själv i konkurs i början av 2009, och konkurs­boet köptes då av amerikanska Access Industries (länk). Sedan marknads­fördes före­taget först under namnet Ice.net, från maj 2010 under namnet Net1, se net1.se. – Se också Digital 450.

[företag] [mobilt] [ändrad 4 november 2019]