mobil

 1. – trådlöst ansluten till tele- och datanätet med fri rörlighet i ett stort område. Till exempel en stor del av ett eller flera länder. An­slut­ningen fungerar även när man färdas i hög hastighet med bil eller tåg. – Typexemplet på mobil kommunikation är mobil­tele­foni. Även bärbara datorer och surfplattor använder mobil kommu­nika­tion, liksom en del smarta klockor. – Den mobila utrust­ningen kommuni­cerar med ett nät av sam­verkande basstationer som håller reda på var användarna befinner sig, även när samtal inte pågår. Vid behov kan bas­stationerna flytta över pågående kommu­nikation från en bas­station till en annan utan att samtalet bryts (se handover). – Mobil kommunikation är en typ av trådlös (wireless) kommunikation. Andra typer av trådlös kommunikation är sladdlös (cordless) kommu­nikation, RFID och NFC;
 2. – som har att göra med mobil tele- och data­kommu­nikation.

– Språkligt: Adjektivet mobil betyder från början rörlig, flyttbar. Men numera betyder det ofta ”som har att göra med mobil­telefoni”. Om man säger ”mobil kommu­nikation” menar man inte att kommunikationen är mobil (vad det nu skulle innebära), utan att den sker med teknik som medger mobilitet för användaren och telefonen (eller annan utrustning).

– På engelska: mobile, men se också cellular.

[mobilt] [språktips] [ändrad 23 augusti 2018]

PageRank

Googles system för rang­­ordning av sök­­resultat, utvecklad av Googles grundare Sergey Brin och Larry Page (se arkiverad uppsats). – Page­Rank bedömer hur intressant en sida är för användaren baserat dels på hur många andra sidor som länkar till den sidan, dels på hur många andra sidor som den sidan länkar till. Den första värderingen av hur intressanta sidorna är tas som start­värden för en andra utvärdering: hur intressanta är de sidor som denna sida länkar till, och hur intressanta är de sidor som länkar till denna sida. Detta upp­repas i flera om­gångar. En ingående beskrivning finns i Wikipedia. Innehållet på sidorna (till exempel hur många gånger sökordet förekommer) tas däremot inte till grund för bedömningen, vilket motiveras med att det är enkelt att manipulera. – Page­Rank är en vidare­utveckling av HITS, som utvecklades av Jon Kleinberg. – Page­Rank används fortfarande som generellt namn på Googles rankningsalgoritmer, fast det troligen inte finns mycket kvar av den ursprungliga algoritmen. I själva verket använder Google numera flera algoritmer för att bedöma webbsidor. Google strävar (liksom andra sökmotorer) nämligen efter att undvika sidor som är gjorda enbart för att locka besökare till en annan sida.

[rankning] [ändrad 5 september 2018]

Axis

 1. – svenskt företag som utvecklar webb­kameror och över­vaknings­utrustning. Grundat 1984 i Lund. Sedan 2015 är japanska Canon majoritetsägare av företaget. – Se axis.com;
 2. – avvecklad webb­läsare från Yahoo, avsedd för iPhone och iPad. – Axis släpptes i maj 2012 och avvecklades i juni 2013. Axis var nära kopplad till Yahoos sök­motor. Användaren kunde överföra resultaten av sina sökningar på Axis från iPhone till iPad eller till persondator.

[företag] [nerlagt] [webb­läsare] [ändrad 6 mars 2018]

Curie

 1. – miniatyrdator från Intel. – Curie är ungefär lika stor som ett svenskt tio­kronors­mynt. Den är avsedd för kropps­burna datorer, sakernas internet och inbyggda system. – Curie innehåller en komplett dator och dessutom en upp­sätt­ning sensorer. Den kommuni­cerar trådlöst med blue­tooth low energy, och inne­håller ett laddbart batteri. – Namnet: Uppkallad efter Nobel­pris­tagaren Marie Curie (se Wikipedia*: länk). – Läs mer på Intels webbsidor: länk;
 2. (compact uri) – sätt att skriva förkortade webb­­adresser i xml. Används när texten innehåller flera länkar till ett dokument. Man anger då först i en definition den gemen­­samma delen av dessa länkar. Sedan behöver man bara hänvisa till definitionen och lägga till den informa­tion som fattas. – Läs mer i detta dokument från W3C.

Chrome

 1. webbläsare från Google. – Chrome släpptes i september 2008. Den kör varje enskild öppen webb­sida som en separat process i operativ­systemet, så om en webbsida krånglar eller kraschar drabbas bara den sidan: andra öppna webbsidor påverkas inte. Detta gör det också svårare att sprida sabotage­program från webbsidor. – I maj 2016 uppgav analysföretaget Net Applications (se denna länk) att Chrome var världens mest använda webbläsare. – Se google.com/chrome. – Läs också om Chromium och Chrome OS.
 2. – (om IBM) – se Project Chrome.

[skvaller och rykten] [webb­läsare] [ändrad 24 november 2018] 

Firefox

en av världens mest spridda webbläsare. – Firefox kom 2004. Den är ut­vecklad i öppen käll­kod av projektet Mozilla. – Firefox, som är gratis, spreds snabbt eftersom den hade flera för­delar jäm­fört med då marknads­dominerande Internet Ex­plorer. Bland annat var Fire­fox bättre på att stoppa irriterande popp­upp­sidor och spion­program. I början av 2010‑talet tog Inter­net Ex­plorer tillbaka marknadsandelar, samtidigt som Firefox fick kon­kurrens av Google Chrome. – Firefox finns att ladda ner på mozilla.com. – I november 2014 släppte Mozilla en version av Fire­fox avsedd speciellt för ut­vecklare, se Mozillas blogg. – Se också Firefox Nightly och Firefox OS. – En kraftigt omarbetad version, Firefox Quantum, släpptes i november 2017. Den kan utnyttja flera processorer samtidigt, och uppges behöva mindre minne. – Se Mozillas webbsidor.

[webb­läsare] [ändrad 3 mars 2018]

Universal plug and play

(UPnP) – ett system som gör att man kan ansluta tillbehör till datorer direkt, eller via internet, så att de fungerar utan inställningar. (Så kallad självkonfigu­re­rande anslutning.) Datorn märker att till­be­höret, till exempel en skrivare eller en digitalkamera, är inkopplat och gör de rätta inställningarna auto­mat­iskt. – UPnP utvecklades av Microsoft som en efter­följare till PnP. Det nya är att UPnP är baserat på internet­standarder och XML. Därför kan alla apparater som är anslutna till internet kommunicera med hjälp av UPnP. För att lansera UPnP som en obero­ende branschstan­dard överlät Micro­soft 1999 tek­niken till organisationen UPnP Forum, som i sin tur 2016 överlät sina tillgångar till Open connec­tiv­i­ty foundation, OCF, se OCF:s webbsidor. – UPnP påminner om Apache River (ti­dig­are Jini). – Läs också om Bonjour.

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 24 maj 2017]

självkonfigurerande

(self-configuring, även zero configuration, zeroconf) – som konfigurerar sig själv. Uttrycket används om datorer och andra apparater i nät, i synnerhet, men inte enbart, trådlösa nätverk om de kan: 

 • – upptäcka nätverket eller andra ap­pa­rat­er i nätverket; 
 • – presentera sig för nätverket (beskriva sig själv och vad man kan göra); 
 • – överföra den information som behövs för anslutning till nätverket och:
 • –göra de inställningar som behövs för att ansluta sig till nätverket.

– Det enda som en användaren ska behöva göra är eventuellt att säga ja eller nej till anslutningen, allt annat ska gå auto­mat­iskt. – I ett själv­kon­figu­­re­­rande nät ska en dator till exempel kunna hitta en skrivare och göra en utskrift utan att användaren behöver göra några inställ­ningar. Kallas också för kon­figu­ra­tions­fri. Kända tekniker är Universal plug and play (UPnP), Bonjour och Apache River (tidigare Jini). – Se också spon­tana nätverk.

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 7 juni 2017]

ISC

 1. förkortning för internet steering committeeinternetstyrelse – organ i olika länder som leder och samordnar användningen och utvecklingen av internet i landet;
 2. – se ISC2;
 3. – se Internet storm center;
 4. – Internet software consortium, se isc.org (länken brukar fungera, trots eventuell överstrykning);
 5. – se IMS service control;
 6. – ISC, se International supercomputing conference.

[förkortningar på I] [internet] [it-säkerhet] [organisationer] [superdatorer] [ändrad 14 december 2017]