SPDY

avvecklad, tidigare föreslagen förändring av webbprotokollet HTTP. – SPDY presenterades 2012 och lades ner 2015. Den utvecklades av Google för att minska väntetiden vid nerladdning av webbsidor (spdy = speedy), och för att höja säkerheten. Mycket av det som var nytt i SPDY införlivades i den nya versionen av HTTP, se HTTP/2. – Se dev.chromium.org/spdy (från 2010).

[nerlagt] [webben] [ändrad 2 maj 2017]

keepalive

meddelande som sänds mellan två enheter i ett nätverk för att kontrollera att förbindelsen inte är bruten och för att markera att kommunikationen inte har upphört och att förbindelsen inte ska koppas ner.

[nätverk] [ändrad 14 november 2018]

false start

”tjuvstart” – föreslagen förenkling av säker­hets-proto­kollet tls. – För­enk­lingen innebär att två kom­mu­ni­ce­ran­de enheter inte behöver gå igenom hela den för­be­red­an­de proce­duren (hand­skak­ningen) innan den egentliga data­över­för­ingen börjar. – False start har ut­veck­lats av Google. Googles förslag till internets tekniska lednings­grupp IETF finns här.

[internet] [it-säkerhet]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]

fob

brickakontaktlös elektronisk nyckel som kan användas som passerkort, för upplåsning, för avstängning och aktivering av larm och för betalningar. Det engelska ordet fob be­tyder från början berlock. Ordet användes förr om små prydnader som man bar i klock­kedjan till ett fick­ur. – Fob i denna betydelse är ingen förkortning. FOB är däremot en förkortning med flera betydelser utanför it.

[kontaktlöst] [ändrad 17 december 2019]

linjär optisk förstärkare

(linear optical amplifier, LOA) – förstärkare i millimeterstorlek för optiska signaler i fiberkablar. De kallas för linjära eftersom de (till skillnad från de optiska förstärkare som kallas för EDFA och SOA) inte tillför icke‑linjära effekter vid förstärkningen. Den aktiva delen av en linjär optisk förstärkare är ett chipp på cirka en kvadratmillimeter som bland annat innehåller en laser. Som komplett komponent är en LOA stor som en sockerbit. Tidigare optiska förstärkare har varit stora som böcker. Tekniken har utvecklats av amerikanska Genoa Corporation (2003 uppköpt av Finisar) i samarbete med amerikanska National institute for standards and technology (NIST).

[optisk dataöverföring] [ändrad 8 november 2019]

RFID

radio frequency identification – även: RF‑etiketter– system för kontakt­lös över­föring av små data­mängder på korta avstånd – några meter, ibland mer. RFID‑chipp är små knappar som, med dagens teknik, kan lagra data motsvarande upp till ett 60‑siff­­rigt tal. Dyrare typer kan ha raderbar information och kan förses med nya nummer. De kan byggas in i prislappar, förpackningar, id‑kort eller dokument (det finns en platt variant som kan ”skrivas ut” på pappers­liknande material). RFID är alltså en form av AIDC. RFID‑chipp har oftast inga batterier, utan aktiveras av en radio­signal från sändaren / mottagaren. (En bra förklaring finns här.) Det finns också modeller som är batteri­drivna eller går på elnätet, till exempel för biltullar. Vid anrop sänder RFID‑chippen ut sitt inbyggda nummer som uppfångas av sändaren / mottagaren på upp till några tiotal meters håll. – Tekniken är ett alternativ till olika typer av kortläsare och andra läsare, eftersom den fungerar på avstånd och därmed förenklar hanteringen. Om månadskortet för bussen har RFID‑chipp fungerar det utan att man behöver ta upp det ur fickan. Många varnar för att tekniken gör det möjligt att kartlägga människors rörelser och inköp i detalj. – Se också EPC. – Jäm­för med NFC.

[förkortningar på R] [kontaktlöst] [ändrad 10 augusti 2017]

kräkpost

e-post som är oönskad på grund av sitt enfaldiga eller föråldrade innehåll, särskilt om det är något som mottagaren har läst hundra gånger förut. Exempel är kedje­brev, virus­­varningar, vand­rings­sägner, uttjatade skämt, upprop och annan e‑post (eller andra meddelanden, till exempel på sociala medier) som folk skickar urskillningslöst till alla de känner. Kallas på engelska för barfmail, bacn, glurge eller meatloaf. Det kallas också för granny spam, efter­som det ofta skickas av äldre an­höriga. – De som skickar kräk­­post gör det vanligen utan en tanke på pengar, och bara till folk de känner. Skillnaden mot spam är alltså att av­sändaren känner mottagaren, och vanligen menar väl.

[e-post] [spam] [ändrad 7 april 2020]