Swelung, Anna

även: Anna Swelund – en icke existerande person som figurerar i ett falskt kedje­brev om gratis­utdelning av mobil­tele­foner från Ericsson (som inte har sålt mobil­telefoner sedan 2001). Kedje­brevet är en bluff, och Ericsson har inte, och har aldrig haft, någon anställd med det namnet.

[bluff och båg] [fiktiva personer] [ändrad 2 november 2017]

studs

(bounce) – retur av e-post till avsändaren därför att det inte kan levereras till mot­tagaren. Det finns två huvud­typer:

  • – Hård studs – adressen finns inte;
  • – Mjuk studs – adressen finns, men brevet kan ändå inte levereras. Mot­tagarens kvot av lagrad e-post kan vara fylld, eller det kan bero på något tekniskt fel.

[e-post] [fel] [ändrad 2 maj 2017]

fyra obestridliga lagar om datasäkerhet

– four irrefutable security laws:

  1. – användare vill klicka på saker;
  2. – programkod vill vara fel;
  3. – tjänster vill vara på, och:
  4. – säkerhetsfunktioner kan användas för att ställa till skada.

– Lagarna formulerades 2010 av Malcolm Harkins, då säkerhetsdirektör på Intel, nu på Cylance (länk).

[it-säkerhet] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]

Finagles lag

(Finagle’s law)Finagles lag om dynamiska negativer lyder: ”Allt som kan bli fel blir fel.” Att Finagles lag har blivit känd som Murphys lag bevisar att den stämmer. – Finagles lag kommer från science­fiction­böckerna av Larry Niven om Ringworld (se Wikipedia). I dem har gruv­arbetare på en asteroid en gud som heter Finagle, och denna gud har en galen profet som heter Murphy. Därav för­väx­lingen med den reelle och inte alls galne flyg­ingen­jören Ed Murphy och hans lag.

[fel] [lagar] [ändrad 5 juli 2017]

Murphys lag

Porträtt av Ed Murphy,
Edward A Murphy,

(Murphy’s law)”Om det finns två eller flera sätt att göra något på, och ett av dem kan ställa till katastrof, så kommer någon att göra på det sättet.” – Det är den ursprungliga formuleringen från 1949, hämtad från den amerikanske flyg­vapen­ingenjören kapten Edward A Murphy (1918—1990), citerad av hans son Robert Murphy. Den vanliga, mer kända formuleringen av Murphys lag är i själva verket Finagles lag. (En kortare formulering i Murphys anda skulle vara ”Om det alls går att göra fel så kommer någon att göra fel.”) – Murphys lag är inte lagen om alltings jävlighet, utan ett uttryck för Ed Murphys nitiska perfektion­ism. Han ansåg att fel kunde förebyggas – men bara om man kollade och dubbel­kollade och garderade även mot de mest osannolika misstag. Produkterna skulle vara idiotsäkra. – Se artikel i Scientific American, maj 1997. – Murphys lag har likheter med Sods lag, Spodes lag och fysikens fjärde lag, men absolut inte med Moores lag. Därtill kommer Muphrys lag.

[fel] [lagar] [ändrad 26 april 2018]

Hanlons rakkniv

(Hanlon’s razor)”Förklara aldrig någonting med ill­vilja om dumhet räcker som för­kla­ring.” – Namnet: Upphovsperson påstås vara en Robert Hanlon, men det är oklart vilken Robert Hanlon; even­tu­ellt formulerades lagen i själva verket av för­fat­ta­ren Robert Hein­lein – mer om det i Wikipedia. – Ordet rakkniv anspelar på Ockhams rak­kniv, upp­kallad efter den medel­tida engelska filo­sofen William av Ockham (se Wiki­pedia): krångla inte till det i onödan eller, som William uttryckte det: ”antalet stor­heter bör inte ökas mer än vad som är nöd­vän­digt”.

[dumhet] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]

murk

falskt påstående om att spam inte är spam – i varje fall inte olagligt spam. – En murk är mer precist påståendet att meddelandet följer reglerna i den amerikanske senatorn Frank Murkowskis lagförslag mot spam. Lag­för­slaget, Inbox privacy act (länk till förslaget), lades visserligen fram 1999 i USA:s kongress, men det gick inte igenom. Spammarna kan alltså inte gardera sig genom att åberopa lagen, eftersom den inte finns. Tvärtom är murk ett säkert tecken på att meddelandet är spam och bör raderas. – Spam som innehåller murk kallas ibland för murko­gram och att skicka sådan spam kallas för murking.

[fel] [spam] [ändrad 5 april 2017]