spelarens felslut

missbedömningen att en slumpmässig händelse som har hänt ovanligt sällan senaste tiden därför kommer att hända desto oftare i framtiden. Eller omvänt: att en slumpmässig händelse som har hänt ovanligt ofta senaste tiden kommer att inträffa mer sällan. Exempel: ”Nu har det inte blivit en sexa på tio tärningskast, så nu måste det bli en sexa snart.” I verkligheten är det ju så att sannolikheten för att ett tärningskast ger en sexa är en på sex vid varje kast. Det spelar ingen roll hur många, eller få, sexor det har slagits tidigare. (Sannolikheten för att få minst en sexa på tio tärningskast är ≈0,84.) – På engelska: the gambler’s fallacy.

[fel] [sannolikhet] [19 april 2018]

wave a dead chicken

ironiskt och självironiskt – göra något som man vet inte fungerar för att rätta till ett fel. Man vill ge intrycket av att man anstränger sig för att rätta till felet, även om man vet att det man gör är meningslöst. Uttrycket anspelar på magiska och religiösa offerritualer. – Jämför med handpåläggning och Morris lag.

[fel] [jargong] [support] [13 mars 2018]

B1FF

eller BIFF – en påhittad figur som i Usenet‑världen med början på 1980‑talet var en parodi på en okunnig och dum nybörjare. Det är omstritt vem som hittade på figuren. Det växte också fram ett B1FF‑språk som kan ses som en föregångare till leet. – Läs mer i Wikipedia.

[dumhet] [fiktiva personer] [21 februari 2018]

Gratis Gästis Högis

ett oskyddat wi-fi-nätverk som många deltagare anslöt sig till på Folk och försvars (folkochforsvar.se) konferens i Sälen i januari 2018. Nätverket hade installerats av Piratpartiets ungdomsförbund Ung pirat (ungpirat.se) i syfte att visa att många av deltagarna är naiva när det gäller it-säkerhet. Det hade varit fullt möjligt för utomstående att övervaka och avläsa all trafik på det trådlösa nätet. Enligt Ung pirat var det 80—100 deltagare som anslöt sig. Ung pirat gjorde samma sak på Folk och försvars konferens 2015: då hette nätverket Öppen gäst.

– In English: Gratis Gästis Högis was the name of an unprotected wi‑fi network installed by Ung pirat (Young Pirate), the youth organization of the Swedish Pirate Party, at the annual conference of Folk och försvar (Society and Defense, see this link) in the skiing resort Sälen in Sweden in January, 2018. The purpose was to show that participants in this event were naive about IT security. According to Ung pirat, 80—100 participants used the network, and all their communications could have been logged. Ung pirat pulled a similar stunt at the Folk och försvar conference in 2015. – For more summaries in English, click here.

[avläsning] [bluff och båg] [dumhet] [it-säkerhet] [trådlöst] [ändrad 11 april 2019]

Tide Pod challenge

ett ”prank” på internet där barn i USA utmanar varandra att äta tvättmedelskapseln Tide Pod. Det hör till att man ska spela in sig själv på video när man äter och lägga ut videon i sociala medier. – Tide Pods har färggranna förpackningar, vilket länge har lockat mycket små barn att äta dem i tron att det är godis. Flera dödsfall och tusentals förgiftningar är kända. Utmaningen sprids däremot med början hösten 2017 bland äldre barn och tonåringar. Tillverkaren startade då en kampanj för att varna för ätande av Tide Pods. Redan 2015 tillsatte tillverkaren denatoniumbenzoat, det beskaste ämne som är känt, till kapslarna för att göra dem oätliga. – Läs mer i Wikipedia.

[dumhet] [hälsa] [mem] [ändrad 23 januari 2019]

schrödinbugg

(schrödinbug eller schrodinbug) – en bugg som bara märks ibland, eller när ett program används på ett oförutsett sätt. – Uppkallat efter den österrikiska fysikern Erwin Schrödinger (1887—1961, se Wikipedia) som 1933 fick Nobelpriset för sin forskning om kvantfysik. Närmare bestämt anspelar namnet på tankeexperimentet Schrödingers katt, som handlar om en katt som befinner sig i ett obestämt tillstånd – död och / eller levande. (Det bör nämnas att Schrödinger utformade tankeexperimentet för att visa hur absurd han ansåg att den dominerande tolkningen av kvantfysik, den så kallade Köpenhamnsskolan, var. Det var alltså inget som skulle demonstrera ett tänkbart förlopp.) – Läs också om heisenbugg och mandelbugg.

[fel] [jargong] [programmering] [9 januari 2018]

bysantinska generalsproblemet

i datorvetenskap: utmaningen att få ett it-system att fatta bästa möjliga beslut, som måste verkställas av alla delar av systemet, när det är tänkbart att någon del av systemet lämnar felaktig information eller inte kommunicerar alls. Eller att olika delar av systemet lämnar olika information om samma sak. Problemet formulerades först med tanke på krångel i it‑system. Det bysantinska generalsproblemet är också relevant för så kallade konsensusalgoritmer, alltså algoritmer som fastställer att en viss transaktion eller annan åtgärd är giltig om den godkänns av ett visst antal noder, eller alla, i ett nätverk. – Det bysantiska generalsproblemet har tre delar:

  1. – att få alla delar att medverka till ett välgrundat gemensamt beslut;
  2. – att förhindra att någon del av systemet skickar felaktig eller vilseledande information till andra delar av systemet;
  3. – att hantera eventuell brist på kommunikation (att någon del av systemet inte deltar i arbetet med att lösa problemet).

– Det bysantinska generalsproblemet har namn efter ett scenario där ett antal bysantinska generaler belägrar en stad. De måste komma överens om ifall de ska anfalla staden eller låta bli. Ett anfall kan bli framgångsrikt bara om alla generalerna låter sina arméer anfalla samtidigt (konsensus). Om några generaler anfaller men andra låter bli slutar det med nederlag. Generalerna kan inte träffas, utan skickar budbärare till varandra. Det är nödvändigt att alla generalerna talar om för varandra om de vill anfalla eller avstå. Beslut fattas först när alla har jämfört sina bedömningar med varandra. Man måste ha kommunikation med alla generalerna, och man måste gardera sig mot förräderi: som att någon av generalerna skickar ett besked till några av generalerna och ett annat besked till andra. Man måste också gardera sig mot att budbärarna fifflar med beskeden. – En ingående analys från 1982 av det bysantinska generalsproblemet, författad av Leslie Lamport, Robert Shostak och Marshall Pease, kan laddas ner här. – Kallas också för bysantinska generalerna, på engelska the Byzantine generals problem. – Varför problemet har uppkallats efter just bysantinska generaler är okänt.

  • Byzantine fault – bysantinskt fel – är ett fel som ter sig olika för olika komponenter i ett datorsystem. Det är därför ett problem för systemet att avgöra vad det ska göra åt felet, eller ifall det verkligen är ett fel;
  • Byzantine fault tolerance – bysantinsk feltolerans – system för feltolerans som kan hantera bysantinska fel (se ovan);
  • Byzantine failure – bysantinskt funktionsfel – funktionsfel (det att datorsystemet helt eller delvis slutar att fungera) som orsakas av ett bysantinskt fel.

[datorvetenskap] [fel] [ändrad 9 oktober 2018]

p-hacking

ett slags fusk med statistik. När man ska redovisa en undersökning sorterar man bort tillräckligt många oönskade resultat för att utfallet ska bli det man önskar. p står för probability, sannolikhet; se också hack.

[sannolikhet] [20 december 2017]