fail

  1. – instruktion i DOS vid fel: med­dela felet till det program som det uppstod i. Om pro­grammet kan hantera felet fortsätter programkörningen, annars avbryts den. – Fail var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?;
  2. – misslyckande, fiasko – kort för failure, ofta skrivet FAIL – vanlig jargong i slutet av 00-talet och senare som uttryck för skadeglädje. Man ropar Fail! högt när någon miss­lyckas. Används också om slående dumheter och självmotsägelser. Ett riktigt mag­plask kallas för epic fail (se epic). Motsatsen till fail är win. – Se artikel i New York Times. – Fail var 2013 årets näst vanligaste ord på inter­net enligt Global language monitor. – Fail, F, är också i USA betyget Under­känd (liksom F i Sverige). – Jäm­för med LULZ;
  3. – allmän betydelse: tekniskt fel.

[fel] [jargong] [programkörning] [ändrad 15 september 2018]

lamer

(engelska) – klåpare – en som inte vet hur man gör, eller inte bryr sig. Ordet kommer av lame i betydelsen dålig, oduglig; ”tunn”. Stavas på svenska ibland lejmer.

  1. – klåpare som försöker sig på data­intrång, datavandalism eller piratkopiering med misslyckas – en dålig hackare;
  2. – deltagare i datorspel (fler­användar­spel på internet) eller i en virtuell värld som irriterar andra genom sin okunskap och ovilja att lära sig. I synnerhet person som av­sikt­ligt provocerar andra genom att göra sig dummare än hon är. – Se också luser;
  3. – allmän beteckning på illa omtyckta personer i dator­spel och virtuella världar.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 29 januari 2022]

bozo

dumhuvud, i synnerhet en som skriver dumma inlägg i diskussionsforum på nätet. – Bozo list – lista över personer som man betraktar som dum­skallar; används i ett bozo filter, ett filter som tar bort inlägg från person­erna på listan (se också troll­filter). – Jäm­för med troll, griefer, lamer och n00b; för måttenheten bozon, se bogon.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 21 april 2020]

artefakt

  1. – oönskad bieffekt av teknisk process, till exempel när det blir linjer eller fläckar på en digital bild som effekt av kom­pri­me­ring;
  2. – en produkt: ett tydligt avgränsat resultat eller del­resul­tat (ett före­mål, ett doku­ment, ett program) från ett projekt;
  3. – i systemutveckling: ett program som är färdigt och för­packat så att det kan in­stal­le­ras och köras;
  4. – ursprunglig betydelse: något som har skapats av män­niskor, inte av naturen.

– På engelska: arte­fact eller arti­fact. Båda stav­ning­arna används.

[fel] [systemutveckling] [ändrad 8 juni 2020]

ROM brain

ROM-hjärna – [om] person som sprider åsikter och idéer, men som inte är mottaglig för vad andra säger. An­­spelar på read-only memory, ROM.

[dumhet] [ändrad 8 september 2020]

noob

odräglig nybörjare i datorspel; dålig och påfrestande spelare; en som klagar i stället för att lära sig. Stavas ofta med nollor: n00b. Även: nub. Ordet är en variant av newbie eller newb (nybörjare). Noob uttalas likadant som newb, men noob är alltid ett skällsord, medan newb inte behöver vara det.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 12 december 2017]

bonsai kittens

internetbluff från år 2000 om katt­ungar som på­stods födas upp i glasburkar. – Trots att beskriv­ningen av de icke existerande bonsaikattung­ar­na uppen­barligen var ett på­hitt – inga katt­ungar skulle över­leva den behandlingen – var det många som lät sig luras. Det fanns inte, av uppen­bara skäl, någon bild på en färdig­behandlad bonsai­katt och inte heller, vilket är ett tydligt tecken på skojeri, någon adress att beställa katter eller glas­burkar från. Men namn­­­listor mot den sedan länge av­slöjade bluffen cirkulerade ändå länge bland lätt­lurade djur­vänner på inter­net. Det har blivit en vandringssägen. – Se webb­sajten Snopes (länk). En över­­sikt över re­ak­tionerna finns här: länk. (Bonsai är det japanska ordet för ett kraftigt beskuret träd som ser ut som en miniatyr av ett fullstort träd.)

[bluff och båg] [djur] [dumhet] [ändrad 13 december 2019]