supplier

  1. – se leverantör. – Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan engelska supplier, provider och vendor (säljare). Ordet supplier kommer av supply – försörja, tillhandahålla, fylla förråden. En supplier kan vara tillverkare av produkterna eller utförare av tjänsterna, men behöver inte vara det. Genom att kalla sig för supplier markerar företaget att det ser som sin huvuduppgift att se till att kunderna får vissa produkter. Provider är nästan alltid utbytbart mot supplier. En distributör säljer varor eller tjänster från ett bestämt företag (eller flera);
  2. – den person som skaffar piratkopierat material (film, musik, datorspel, datorprogram) som sedan sprids i ett fildelningsnät.

[företagstyper] [pirat] [ändrad 5 december 2018]

seeder

i Bittorrent – en deltagare som har (minst) en komplett uppsättning filer för nerladdning (ett arkiv) på sin dator och som ger andra tillgång till det. Kallas också för bara seed. – Jämför med leecher.

[fildelning] [ändrad 24 september 2017]

magnetlänk

ett system för hänvisning till filer på internet utan angivande av någon webbadress (URL). – Magnetlänkar används för spridning (fildelning) av musik, filmer och program på internet i nätverk som BitTorrent med varianter. En magnetlänk innehåller en matematisk förkortning (ett kondensat eller hash) av innehållet i den fil som den länkar till. Den som vill hämta filen gör en sökning bland andra användare i samma fildelningsnätverk, och ifall någon har den eftersökta filen kan den sedan laddas ner direkt från den som har den. Tekniken möjliggör ett mycket decentraliserat nätverk för fildelning, vilket gör det svårt att kartlägga deltagarna. Det behövs ingen central server och magnetlänkarna är bara en obegriplig serie tecken för utomstående. – På engelska: magnet link.

[fildelning] [ändrad 9 november 2018]