swarm

  1. svärm – vanlig term för nätverksbaserade program som bygger på att många an­vänder dem – många an­vändare inne­bär att pro­grammet fungerar bättre, till exempel genom att an­vändarna bi­drar med information. – Läs också om Metcalfes lag, swarm logic och om boids. – Jämför med crowd, hive och mob;
  2. – i Bittorrent: en grupp an­vändare som är intresserade av att ladda ner samma fil.

[fildelning] [mjukvara] [nätverk] [ändrad 16 mars 2020]

Megaupload

en fildelnings‑tjänst som stängdes i januari 2012  efter beskyllningar om piratkopiering. Stängningen ledde omedel­bart till motåtgärder från bland annat Anonymous: till exempel gjordes FBI:s webbplats tillfälligt oåtkomlig. – Mega­up­load hör formellt hemma i Hongkong, men har inte haft någon verk­­sam­­het där. Grundaren, som är bosatt i Nya Zeeland, går under namnet Kim Dotcom. Han startade i januari 2013 en er­­sättare för Megaupload vid namn mega. – USA begärde 2012 att Nya Zeeland skulle lämna ut Kim Dotcom, som i USA är åtalad för stämpling till brott, svindleri och penningtvätt. Han har varit häktad i Nya Zeeland sedan dess, men är fri mot borgen. Frågan om utlämning till USA behandlas i juni 2o19 av Nya Zeelands högsta domstol.  – Mer information i Wikipedia.

[fildelning] [nerlagt] [ändrad 10 juni 2019]

Gallorapporten

en rapport som rekommenderade hårdare åtgärder mot piratkopiering. – Gallo­rapportens förslag röstades i september 2010 igenom med mycket kort varsel av Europaparlamentet. Den är upp­­kallad efter för­fattaren, Marielle Gallo. Det formella namnet på engelska är Draft report on enhancing the enforce­ment of intellectual property rights in the internal market. Hela texten finns här. – Rapporten innehöll inga förslag till juridiskt bindande beslut, där­emot rekom­men­da­tioner om en övergrip­ande strategi mot påstådda brott mot upphovs­­rätten och ett gemensamt juridiskt ramverk. – Läs också om ACTA, FRA‑lagen, Hadopi, IPRED, Polismetodutredningen, RIPA, Stockholmsprogrammet­, Telekompaket­et och Indect.

[eu] [upphovsrätt] [ändrad 15 oktober 2019]

Piratpartiet

ett svenskt politiskt parti som vill avkriminalisera pirat­kopiering och skydda medborgarna mot övervakning. – Pirat­­partiet grundades i januari 2006. Det fick 0,63 procent av rösterna i riks­dags­­valet 2006, 0,65 procent 2010, 0,43 procent vid valet 2014 och 0,11 procent i valet 2019. Partiet var från 2009 represen­terat i Europaparlamentet, men åkte ur 2014. Det har inspi­re­rat till pirat­­partier i andra länder, bland annat det tyska Piraten­partei (länk), som har varit framgångsrikt i del­stats­valen. Isländska Píratar (länk) var enligt en opinionsmätning i oktober 2015 Islands största parti med 34 procent av väljarna, men i alltingsvalet 2017 fick partiet 9,2 procent av rösterna. – Se piratpartiet.se.

– In English: Piratpartiet, the Pirate Party, is a Swedish political party working for the decriminalization of the copying of copyrighted content and for the protection of citizens against surveillance. The party was founded in January, 2006. It got .63, .65 and .43 percent of the vote in the Swedish parliamentary elections in 2006, 2010 and 2014 respectively, in 2019 .11 percent. That’s below the 4 percent threshold for representation in parliament in Sweden. – However, between 2009 and 2014, Piratpartiet was represented in the European Parliament. Piratpartiet has inspired the formation of pirate parties in several countries, notably the German Piratenpartei, which has met with some success in state elections. Iceland’s Píratar was, according to a poll in October 2015, Iceland’s biggest political party with 34 percent of the votes, but in the 2017 parliamentary elections on Iceland, it got only 9.2 percent of the votes. – For more summaries in English, please click at this link.

[pirat] [politik] [ändrad 5 juli 2019]

BitTorrent

ett system för spridning av filer på webben på ett snabbt sätt: flera datorer (en svärm) samarbetar. – BitTorrent bygger på att varje dator kan sända data samtidigt som den tar emot. Detta hade inte utnyttjats i tidigare system. I stället för att en server skickar filer (se arkiv) till en mottagare så skickar i BitTorrent ett antal datorer (se seeders) filerna i småbitar till varandra på ett samordnat sätt. Varje dator skickar olika småbitar så att mottagarna får en komplett uppsättning som kan sättas ihop. Ju fler som laddar ner samma fil samtidigt, desto fortare går det. – BitTorrent utvecklades av programmeraren Bram Cohen (länk), och kräver ett program som kan hämtas på bittorrent.com. Listor över tillgängliga filer i BitTorrent­nät finns på servrar som kallas för indexing sites. Dessa servrar fungerar också som trackers som samordnar överföringar. (BitTorrent är alltså inget p2p-nät.) – Juridiskt, när det gäller beskyllningar om brott mot upphovsrätten med BitTorrent,  är dessa indexing sites en svag punkt, eftersom de ofta innehåller länkar till upp­hovs­rättsligt skyddat material. (Läs om Isohunt.) En annan juridiskt svag punkt är att alla som använder Bit­Torrent inte bara laddar ner material som kan vara upp­hovs­rättsligt skyddat, de bidrar också till att sprida sådant material till andra. – Bram Cohen brukar hävda att BitTorrent inte är ett program för fil­delning, utan för publicering. – Bit­Torrent släppte 2015 en betaversion av en webb­läsare, Project Maelstrom.

[datakommunikation] [fildelning] [publicering] [ändrad 9 juni 2018]

Kazaa

en nerlagd tjänst för nerladdning av musik från internet. – Från början var Kazaa en avgifts­belagd tjänst för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, filmer och bilder mellan privatpersoner på nätet. Det började som efter­följare till nerlagda Napster. Kazaa var ett klient­program som fungerade i ett icke-hierarkiskt nätverk (p2p). Det utvecklades av Niklas Zennström och Janus Friis. Klient­programmet Kazaa förutsatte nätverket FastTrack. – Zennström och Friis sålde 2002 Kazaa till det australiska företaget Sharman Networks. Efter många rätte­gångar och höga skade­stånd för spridning av upphovsrättsligt skyddat material sålde Sharman Networks Kazaa vidare till företaget Brilliant digital entertainment (länk) (nere i december 2019), som avvecklade varu­märket. – Se också KMD.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 30 december 2019]

KMD

Kazaa media desktop – gratisprogram för sökning, uppspelning, visning och spridning av filer på internet i samverkan med andra användare av programmet. Utvecklat av företaget Sharman Networks och avsett för nätet Fasttrack. – Kazaa media desktop var i mitten av 2003 världens dittills mest spridda datorprogram. Numera avvecklat.

piratkopiering

(piracy) – otillåten kopiering av datorprogram, datorspel, musik, film och annat som skyddas av upphovsrätten. – I debatten menar man oftast piratkopiering över nätet (net piracy), alltså när privatpersoner utan att ta betalt byter filer med varandra. (Så kallad fildelning.) – Om någon tar betalt för piratkopierat material, men inte påstår att det är äkta vara (alltså inte att det är framställt med tillstånd av upphovsrättshavaren) kallas det enligt den amerikanska branschorganisationen RIAA:s terminologi för piratutgåvor. Det finns andra typer av olovliga inspelningar: smyginspelningar (bootlegs) och förfalskade inspelningar (counterfeit recordings). – Förväxla inte piratkopiering med privatkopiering, som är tillåtet.

[pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]