Kazaa

en nerlagd tjänst för nerladdning av musik från internet. – Från början var Kazaa en avgifts­belagd tjänst för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, filmer och bilder mellan privatpersoner på nätet. Det började som efter­följare till nerlagda Napster. Kazaa var ett klient­program som fungerade i ett icke-hierarkiskt nätverk (p2p). Det utvecklades av Niklas Zennström och Janus Friis. Klient­programmet Kazaa förutsatte nätverket FastTrack. – Zennström och Friis sålde 2002 Kazaa till det australiska företaget Sharman Networks. Efter många rätte­gångar och höga skade­stånd för spridning av upphovsrättsligt skyddat material sålde Sharman Networks Kazaa vidare till företaget Brilliant digital entertainment (länk) (nere i december 2019), som avvecklade varu­märket. – Se också KMD.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 30 december 2019]

KMD

Kazaa media desktop – gratisprogram för sökning, uppspelning, visning och spridning av filer på internet i samverkan med andra användare av programmet. Utvecklat av företaget Sharman Networks och avsett för nätet Fasttrack. – Kazaa media desktop var i mitten av 2003 världens dittills mest spridda datorprogram. Numera avvecklat.

piratkopiering

(piracy) – otillåten kopiering av datorprogram, datorspel, musik, film och annat som skyddas av upphovsrätten. – I debatten menar man oftast piratkopiering över nätet (net piracy), alltså när privatpersoner utan att ta betalt byter filer med varandra. (Så kallad fildelning.) – Om någon tar betalt för piratkopierat material, men inte påstår att det är äkta vara (alltså inte att det är framställt med tillstånd av upphovsrättshavaren) kallas det enligt den amerikanska branschorganisationen RIAA:s terminologi för piratutgåvor. Det finns andra typer av olovliga inspelningar: smyginspelningar (bootlegs) och förfalskade inspelningar (counterfeit recordings). – Förväxla inte piratkopiering med privatkopiering, som är tillåtet.

[pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]

Piratbyrån

nerlagd svensk organisation som stödde rätten att kopiera film och musik oberoende av upphovsrätten. – Piratbyrån grundades 2003 och lades ner 2010. (Se inlägg på bloggen Copyriot, länk, arkiverad). – Pirat­­byrån startade The Pirate Bay, som fri­­kopp­­lades under 2004. – Namnet Pirat­­byrån an­­spelar på mot­­parten, Antipiratbyrå­n. – Läs också om Pirat­partiet.

[nerlagt] [organisationer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 oktober 2018]

– In English: Piratbyrån, the Bureau of piracy, was a Swedish organization that supported the right of free copying of digital content, regardless of copyright issues. It was founded in 2003 and disbanded in 2010. It started the famous filesharing site Pirate Bay, but spun it off in 2004. The name Pirat­­byrån alludes to the name of its opposite part, Anti­pirat­byrån, the Swedish organization for protection of the rights of copyright owners. – For more summaries in English, please click at this link.

Gnucleus

ett program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik­filer och andra filer på internet, avsett för nätet Gnutella. Programmet utvecklades under 2001 av den 18-årige amerikanen John Marshall och några av hans vänner. Det har öppen käll­kod och är gratis. – Se gnucleus.org.

[fildelning] [ändrad 30 oktober 2018]

OneSwarm

ett fildelningssystem som uppges ge bra skydd för användarnas personliga integritet. – Systemet döljer sändarens och mottagarens adresser, så att det blir svårt för tredje part att övervaka trafiken. Det är ett icke-hierarkiskt (P2P) internet­baserat system, tillgängligt sedan 2009, utarbetad av studenter vid University of Washington. Mjukvaran tycks inte ha uppdaterats sedan 2015. – Se oneswarm.org.

[fildelning] [personlig integritet] [ändrad 2 oktober 2019]

Napster

  1. napster– tidigare: Rhapsody† – en amerikansk tjänst som strömmar musik över nätet till betalande kunder. Rhapsody köpte Napster 2011 och tog över namnet 2016. –Se napster.com;
  2. – en nerlagd webbplats för utbyte av musikfiler (så kallad fildelning). Senare ett numera avvecklat företag för laglig spridning av musik på nätet.

– Napster grundades 1999 av den 19-årige amerikanske studenten Shawn Fanning, och gick i konkurs 2002. Det var det första kända nätverket för musikdelning. Fannings Napster var ett program som, med hjälp av en katalog på Napsters server, kunde söka efter musik i MP3-format på andra användares hårddiskar och låta sin användare hämta musiken utan avgift. Det satte igång den stora konflikten om pirat­kopierad musik, film och annat upphovsrättsligt skyddat material på internet. – 2001 tvingades Napster att stänga av sitt nätverk. Den tyska mediekoncernen Bertelsmann ville då köpa företaget, men det slutade med att Napster gick i konkurs 2002. Varumärket har sedan dess passerat mellan flera ägare, och 2011 gick det nuvarande Napster samman med Rhapsody, ett amerikanskt företag som säljer musikabonnemang över nätet. – Ur-Napsters juridiska svaghet var att det fanns en central katalog på Napsters server över de låtar som användarna kunde hämta. Musik­förlagen kunde därför hävda att Napster uppmuntrade piratkopiering. Senare efterföljare till Napster, som Gnutella och Fasttrack, undviker det juridiska problemet genom att de saknar central server. Alla filer och listor finns hos användarna.

[fildelning] [företag] [namnbyte] [upphovsrätt] [ändrad 8 juni 2020]

fildelning

(file sharing)åtkomst till filer på andra användares datorer genom ett nätverk; möjlig­het att hämta (kopiera) filer från andra användares datorer; det att andra användare får tillgång till filer som man själv har.

  1. – tekniskt: möjlighet för datorer i ett lokalt nätverk eller företagsnätverk att komma åt filer på andra datorer i nätverket. Detta är helt lagligt och regleras genom nätverkets inställningar och tillämpning av organisationens policy. Det är en möjlighet som finns i alla nätverk för persondatorer;
  2. – ofta: möjlighet att ladda ner filmer, musik, datorspel och program från andra användares datorer genom internet. Detta är ofta olagligt, eftersom det kränker upphovsrätten till det material som laddas ner: upphovspersonerna får ingen ersättning. Otillåten fildelning kallas ibland för fuldelning.

– Utbytet av filer i nätverk som Kazaa och med tekniker som BitTorrent är en form av fildelning. – Fildelning är något annat än nätverksmodellen P2P (peer‑to‑peer), även om de två ofta kombineras.

[fildelning] [nätverk] [upphovsrätt] [ändrad 7 februari 2020]

Couchpotato

  1. – program som kan söka efter filmer på Usenet och ladda ner dem till användarens dator. – Se couchpota.to;
  2. couch potatoslöfock, slacker, soffpotatis – en som sitter (eller ligger) i soffan och tittar på tv.