Mobipocket

ett nerlagt program för visning av e‑böcker; även: det filformat som programmet använde. – Amazon köpte 2005 det franska företag som hade utvecklat Mobipocket och meddelade 2011 att Amazon inte längre stöder formatet. Det lades definitivt ner den 31 oktober 2016. – Mobipocket fanns för de flesta datortyper och operativsystem. – Mobipocket var tidigare ett vanligt format för de e‑böcker som biblioteken lånade ut, men det minskade snabbt i betydelse i början av 2010‑talet. Det har ersatts av ePub. – Läs mer på mobipocket.com (stängd).

[e-böcker] [filformat] [nerlagt] [ändrad 11 april 2017]

filnamnsändelse

teckenkombination som anger filformat. – Filnamnsändelser behövs för att program ska känna igen filer som de kan hantera. De brukar bestå av tre eller fyra bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga filnamnsändelser är .exe, .doc, .xls. Mellan filnamnet och filnamnsändelsen sätter man en punkt. Exempel: dokument.doc. – På engelska: file extension. – En utförlig lista över filnamnsändelser finns i Wikipedia.

[filnamnsändelser] [ändrad 20 oktober 2020]

Matroska

ett filformat för digital video. Förkortas .mkv. – Matroska multi­media container, som det full­ständiga namnet är, är ett fil­format för kombi­ne­rade filer: en Matroska-fil kan innehålla en eller flera video­filer, ljudfiler, stillbilder och text­remsor. De hanteras av uppspel­nings­program som en syn­kroniserad helhet. – Namnet: Matroska är engelsk stavning av ryska matrosjkarysk docka, alltså flera dockor inuti varandra. – Se matroska.org.

[filformat] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2018]

GIF

Graphics interchange format – ett vanligt format för komprimerade bildfiler. – GIF används för punktuppbyggda bilder, alltså bilder som beskrivs bildpunkt (pixel) för bildpunkt. Filnamnsändelsen är .gif. – GIF‑formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det utvecklades 1987 av Stephen Wilhite (1948–2022) på CompuServe och är baserat på LZW‑algoritmen, som Unisys (unisys.com) patenterade 1985. – Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp GIF‑filer krävde tillstånd, och eventuellt också avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade utvecklingen av andra, fria bildformat som PNG. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut; GIF‑formatet används fortfarande flit­igt. – GIF utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary (länk). Enligt Wilhite ska förkortningen uttalas med mjukt g (”djiff”). – Observera att när man på 2010‑talet talar om GIF‑bilder menar man ofta rörliga GIF‑bilder (animerade GIF‑bilder), alltså enkla rör­liga bilder i GIF‑format. – Se också cinemagraf och reaction GIF. – Läs om GIF:s historia i artikeln ”Long live the GIF” från Popular Mechanics från 2019.

[filformat] [förkortningar på G] [grafik] [rörliga bilder] [ändrad 25 mars 2022]

text

  1. – en datatyp: blandning av bokstäver, siffror och eventuellt andra skrivtecken. Vanligtvis, men inte nödvändigtvis, avsett för läsning av människor. Siffror som typas som text ska inte användas i beräkningar. Man talar också om alfanumeriska värden och teckensträngar;
  2. – ofta i ordbehandling: ren text (bokstäver, siffror och andra tecken) utan formatering eller inslag av annan information som bilder. En ren textfil används när man vill överföra text med minsta möjliga risk för att det blir fel när den öppnas. (Filformatet betecknas ofta med txt.) Detta till skillnad från filer som skapats i ordbehandlarens eget format, till exempel i Word‑format. Sådana filer innehåller dold information som inte alltid tolkas korrekt när andra program öppnar filen;
  3. – allmänt: information som är avsedd att läsas av människor. I kryptering kallas text som inte är krypterad (men som ska krypteras eller är dekrypterad) för klartext;
  4. to text – att texta – att skicka SMS eller annat textmeddelande.

[filformat] [meddelanden] [programmering] [språk] [ändrad 14 oktober 2019]

konvertering

  1. – omvandling av filer (text, musik, foto, video etcetera) från ett format till ett annat, eller från analogt till digitalt;
  2. – om marknadsföring på internet: det att en kund inte bara klickar på en länk, utan också gör något som annonsören önskar, till exempel köper en vara eller beställer information;
  3. – även: byte av religion.

– På engelska: conversion, to convert; converting.

[filformat] [marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 15 oktober 2019]

rich text format

(RTF) – ett standardformat för rik text, alltså text som visas på bildskärm i grafiskt ut­förande. – Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar dokumentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram än det som det skrevs i (förutsatt att programmet klarar RTF‑filer). – Rich text format ut­­veck­lades 1987 av Micro­­soft, och det anammades av många andra program­­företag. Sedan 2008 vidareutvecklar Microsoft inte rich text format, och det ingår inte i senare versioner av Microsofts program. Den sista versionen hade nummer 1.9.1.

[filformat] [typografi] [ändrad 19 juli 2022]