temp

– kort för temporary:

  1. tempfil – se temporär fil;
  2. temp – en person som är:
   • – visstidsanställd;
   • – anlitad genom ett bemanningsföretag eller:
   • – vikarie.

– Se också TVC.

[arbetsmarknad] [filer] [19 december 2018]

subfil

 1. (subfile) – fil som ingår i en annan fil;
 2. – fil som genereras från en annan, större fil; en delmängd av den större filen. Oftast en tillfällig fil som skapas för ett visst ändamål och som sedan kan raderas;
 3. (sub file eller sub-file) – fil med undertexter (subtitles) till en video. Filformatet för sådana undertexter brukar vara .sub;
 4. – filformat för textfiler från utvecklingsprogrammet Rational Rose.

[filer] [videoteknik] [ändrad 25 januari 2017]

arkivformat

(archive format)filformat som lämpar sig för arkiv, vilket innebär att det ska vara möjligt att läsa och/eller spela upp det under överskådlig framtid. För att vara lämpligt som arkivformat bör ett filformat bland annat vara:

 • – noga dokumenterat. Framtida programmerare ska kunna förstå och använda dokumentationen;
 • – inte komprimerat eller krypterat;
 • – fritt från licensavgifter;
 • – fritt från kopieringsskydd;
 • – oberoende av specifik maskinvara eller speciella lagringsmedier.

– Till detta kommer givetvis krav på arkivmässig förvaring, men det hänger inte på filformatet. – Läs mer på denna webbsida från Luleå tekniska universitets Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (nerlagt 2016 – arkiverad sida). – Läs också om digital vellum och Software preservation network.

[arkivering] [dokument] [filformat] [framtidssäkert] [ändrad 5 december 2018]