wwf

  1. filnamnsändelse för pdf-dokument som inte kan skrivas ut. Förkortningen syftar på Världsnaturfonden (wwf.se), på engelska WWF, som har infört, eller snarare namngett, filformatet. Syftet är att spara träd genom att minska på antalet utskrifter. – Filformatet wwf är samma som pdf, men med en inställning som förhindrar utskrifter. Den inställningen har i själva verket alltid funnits i pdf, och kan lätt ändras;
  2. – se Windows Workflow Foundation.

[filformat] [förkortningar på W] [windows] [ändrad 10 mars 2021]

vCalendar

äldre standardformat för elektronisk kalenderinformation. – Ett nyare, nära besläktat format är iCalendar. – vCalendar hade standardiserad kodning för alla uppgifter som brukar finnas i kalenderprogram. Filer i vCalendar-format kunde överföras som bilagor till e‑post eller direkt med trådlös teknik mellan datorer eller mobiltelefoner. De flesta program för hantering av kalendrar och tidsplanering kunde importera data från vCalendar-filer mer eller mindre automatiskt, och även exportera data i vCalendar-format. – Formatet förvaltades av Internet Mail Consortium, nerlagt 2002.

[filformat] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 25 april 2017]

vCard

ett standardformat för digitala visitkort. – vCard har standardiserad kodning för alla data som brukar finnas på visitkort och i adressregister. Filer i vCard-format kan överföras som bilagor till e‑post eller direkt med tråd­lös teknik mellan datorer eller mobiltelefoner. De flesta program för hantering av adressregister kan importera data från vCard-filer mer eller mindre automatiskt och även exportera data i vCard-format. – Formatet infördes av Internet Mail Consortium, nerlagt 2002, och förvaltas sedan dess av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se denna länk (senast uppdaterad 2012).

[filformat] [personliga data] [ändrad 25 april 2017]

TIFF

tag image file format – ett format för digitala bildfiler. Det hanterar punktuppbyggda bilder. Bilderna kan komprimeras med algoritmer som LZW eller JPEG. – TIFF utvecklades 1986 av Aldus† (1994 uppköpt av Adobe). – Den senaste versionen är från 1992 med smärre förbättringar sedan dess, men TIFF används fortfarande eftersom det är ett enkelt och robust sätt att spara bildfiler som inte ska bearbetas mer, men som ska tryckas eller visas på bildskärm. – Se Adobes webbsidor om TIFF.

[bildbehandling] [filformat] [förkortningar på T] [ändrad 4 oktober 2019]

suffix

  1. – se filnamnsändelse. (Ordet i denna betydelse är lånat från språk­veten­skapen);
  2. – i datorvetenskap: en del av en teckensträng som innehåller tecken­sträng­ens sista tecken (i oförändrad ordning). ”kensträng” är alltså ett suffix av ”teckensträng”; ”n” är ett suffix av ”banan”. Ett äkta suffix är inte identiskt med hela tecken­strängen, och består inte heller av noll tecken. – Läs också om suffixträd.

[datorvetenskap] [filformat] [ändrad 13 juni 2017]