Ogg Vorbis

filformat för digital musik: ett avgiftsfritt alternativ till MP3. – Ogg Vorbis består av två delar, Ogg och Vorbis. – Ogg är ett filformat för överföring och lagring av ljudfiler, Vorbis är en metod för komprimering och dekomprimering av ljudet. Ogg Vorbis har utvecklats av Xiph.org Foundation (xiph.org). – För digital video finns Ogg Theora. – Namnet: Vorbis är taget från Terry Pratchetts bok Små gudar, medan Ogg inte kommer från figuren ”Nanny Ogg” i Häxkonster av samma författare, utan från nätverksspelet Netrek (länk).

[filformat] [musik] [videoteknik] [ändrad 6 februari 2018]

mikroformat

enkelt format avsett enbart för en viss typ av information som ingår i webbsidor. Det finns till exempel mikroformat för kalenderuppgifter, adressuppgifter och recensioner. De används i delar av större dokument. – Syftet är att göra informationen lätt att flytta: en adressuppgift i mikroformat på en webbsida ska kunna klistras in i en adressbok så att alla uppgifter hamnar i rätt fält. Information i mikroformat ska också kunna sökas och bearbetas av automatiska program. – Mikroformat struk­tur­e­rar inte bara informationen, den anger också vad det är för slags information (”detta är ett tele­fon­nummer”). Det gör att informationen kan hanteras automatiskt av andra program, oberoende av hur den är uppställd. Ett datorprogram ska alltså kunna söka information av viss typ, till exempel prisuppgifter på en vara, på webben och sortera in resultaten i ett kalkylark. – Mikroformat används i den semantiska webben. – På engelska: microformat. – Läs mer på sidan microformats.org. – Se också GRDDL.

[filformat] [webbpublicering] [ändrad 17 november 2018]

iTunes LP

avvecklat filformat som förutom musik kunde innehålla text, bilder och video. Avvecklades under 2018. Det utvecklades av Apple för att musik från Apples musikbutik iTunes skulle kunna förses med samma slags information som annars finns på skivomslag. Påminde om filformatet CMX†. – Se Apples webbsidor (arkiverad).

[filformat] [musik] [nerlagt] [ändrad 22 augusti 2018]

format

upplägg, uppställning:

  1. – bestämt sätt att ordna data som ska läsas och bearbetas av ett datorprogram. Ett format specificerar vilka delar som ska ingå i informationen, vilken ordning delarna ska komma i och hur olika variabler ska anges. – Se också filformat, canonical format och mikroformat;
  2. formatering – bestämt sätt att förbereda ett lagringsminne (hårddisk, SSD, optisk disk, USB-minne) för datalagring genom att dela in den i sektorer och förse den med index (och samtidigt radera eventuell tidigare information);
  3. – mer allmänt: upplägg – mått, tidplan, struktur och stil för tidningar, radio- och tv-program, underhållning, konferenser och annat;
  4. – traditionell svensk betydelse: yttermått, storlek.

[data] [filformat] [lagringsmedier] [språktips] [ändrad 4 september 2018]