Portable network graphics

ett filformat för bilder och grafik på webben, känt som PNG, vilket också är filnamnsändelsen (.png). Uttalas ”ping”. PNG möjliggör kraftfull komprimering av bilder. De delas upp i ”chunks” (tuggor) – bildelement som delas in i ett antal på förhand givna typer. PNG får användas fritt, och det är avsett som ersättning för filformatet GIF och i vissa fall även för TIFF. – Läs mer på PNG:s webbplats.

[bildbehandling] [filformat] [ändrad 11 december 2019]

OpenDocument

(OpenDocument format, ODF) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Det används bland annat i Apache Open Office. ODF är ett alternativ till slutna format, främst de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet ODF är skrivet i XML, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa ODF som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia.

[filformat] [fri mjukvara] [programsviter] [xml] [ändrad 6 juni 2017]

Ogg Vorbis

filformat för digital musik: ett avgiftsfritt alternativ till MP3. – Ogg Vorbis består av två delar, Ogg och Vorbis. – Ogg är ett filformat för överföring och lagring av ljudfiler, Vorbis är en metod för komprimering och dekomprimering av ljudet. Ogg Vorbis har utvecklats av Xiph.org Foundation (xiph.org). – För digital video finns Ogg Theora. – Namnet: Vorbis är taget från Terry Pratchetts bok Små gudar, medan Ogg inte kommer från figuren ”Nanny Ogg” i Häxkonster av samma författare, utan från nätverksspelet Netrek (länk).

[filformat] [musik] [videoteknik] [ändrad 6 februari 2018]

mikroformat

enkelt format avsett enbart för en viss typ av information som ingår i webbsidor. Det finns till exempel mikroformat för kalenderuppgifter, adressuppgifter och recensioner. De används i delar av större dokument. – Syftet är att göra informationen lätt att flytta: en adressuppgift i mikroformat på en webbsida ska kunna klistras in i en adressbok så att alla uppgifter hamnar i rätt fält. Information i mikroformat ska också kunna sökas och bearbetas av automatiska program. – Mikroformat struk­tur­e­rar inte bara informationen, den anger också vad det är för slags information (”detta är ett tele­fon­nummer”). Det gör att informationen kan hanteras automatiskt av andra program, oberoende av hur den är uppställd. Ett datorprogram ska alltså kunna söka information av viss typ, till exempel prisuppgifter på en vara, på webben och sortera in resultaten i ett kalkylark. – Mikroformat används i den semantiska webben. – På engelska: microformat. – Läs mer på sidan microformats.org. – Se också GRDDL.

[filformat] [webbpublicering] [ändrad 17 november 2018]