filnamnsändelse

består oftast av tre eller fyra bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga ändelser är exe, doc, xls. Mellan filnamnet och ändelsen sätter man en punkt. Exempel: dokument.doc. Utan filnamnsändelser känner programmen inte igen ”sina” filer. – På engelska: file extension. – En utförlig lista över filnamnsändelser finns på webbplatsen Whatis.

[filformat] [ändrad 30 oktober 2018]

Matroska

filformat för digital video. Förkortas mkv. – Mat­roska multi­media container, som det full­ständiga namnet är, är ett fil­format för kombi­ne­rade filer: en Matroska-fil kan innehålla en eller flera video­filer, ljudfiler, still­bilder och text­remsor. De hanteras av upp­spel­nings­program som en syn­kroniserad helhet. – Namnet: Matroska är engelsk stavning av ryska matrosjka, rysk docka, alltså flera dockor inuti varandra. – Se matroska.org.

[filformat] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2018]

GIF

Graphics interchange format – ett vanligt format för komprimerade bildfiler. Det används för punkt­upp­bygg­da bilder, alltså bilder som beskrivs bild­punkt (pixel) för bildpunkt. – GIF‑formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det är baserat på LZW‑algoritmen, som Unisys patenterade 1985. Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp GIF‑filer krävde tillstånd, och eventuellt också avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade ut­veck­ling­en av andra, fria bildformat som PNG. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut, och GIF‑formatet används fortfarande flit­igt. – GIF utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary (länk). – Observera att när man på 2010‑talet talar om GIF‑bilder menar man ofta rörliga GIF‑bilder (animerade GIF‑bilder), alltså enkla rör­liga bilder i gif-format. – Se också cinemagraf och reaction GIF.

[filformat] [förkortningar på G] [grafik] [rörliga bilder] [ändrad 19 maj 2017]

text

  1. – en datatyp: blandning av bokstäver, siffror och eventuellt andra skriv­tecken. Siffror som typas som text ska inte användas i beräkningar. Man talar också om alfanumeriska värden och teckensträngar;
  2. – ofta i ordbehandling: ren text (bokstäver, siffror och andra tecken) utan formatering eller inslag av annan information som bilder. En ren textfil används när man vill överföra text med minsta möjliga risk för att det blir fel när den öppnas. Detta till skillnad från filer som skapats i ord­behand­larens eget format, till exempel i Word-format. Sådana filer innehåller dold infor­ma­tion som inte alltid tolkas korrekt när andra program öppnar filen;
  3. – allmänt: information som är avsedd att läsas av människor. I kryptering kallas direkt läsbar och begriplig text för klartext.

rich text format

(RTF) – ett standardformat för rik text, alltså text som visas på bildskärm i grafiskt ut­förande. Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar dokumentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram än det som det skrevs i (förutsatt att programmet klarar RTF‑filer). – Rich text format ut­­veck­lades 1987 av Micro­­soft, och det anammades av många andra program­­företag. Sedan 2008 vidareutvecklar Microsoft inte rich text format, och det ingår inte i senare versioner av Microsofts program. Den sista versionen hade nummer 1.9.1 (arkiverad).

[filformat] [typografi] [ändrad 23 maj 2019]