Mobipocket

ett nerlagt program för visning av e‑böcker; även: det filformat som programmet använde. – Amazon köpte 2005 det franska företag som hade utvecklat Mobipocket och meddelade 2011 att Amazon inte längre stöder formatet. Det lades definitivt ner den 31 oktober 2016. – Mobipocket fanns för de flesta datortyper och operativsystem. – Mobipocket var tidigare ett vanligt format för de e‑böcker som biblioteken lånade ut, men det minskade snabbt i betydelse i början av 2010‑talet. Det har ersatts av ePub. – Läs mer på mobipocket.com (stängd).

[e-böcker] [filformat] [nerlagt] [ändrad 11 april 2017]

filnamnsändelse

teckenkombination som anger filformat. Filnamnsändelser behövs för att program ska känna igen filer som de kan hantera. De brukar bestå av tre eller fyra bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga filnamnsändelser är exe, doc, xls. Mellan filnamnet och filnamnsändelsen sätter man en punkt. Exempel: dokument.doc. – På engelska: file extension. – En utförlig lista över filnamnsändelser finns i Wikipedia.

[filformat] [ändrad 20 oktober 2020]

Matroska

ett filformat för digital video. Förkortas .mkv. – Matroska multi­media container, som det full­ständiga namnet är, är ett fil­format för kombi­ne­rade filer: en Matroska-fil kan innehålla en eller flera video­filer, ljudfiler, stillbilder och text­remsor. De hanteras av uppspel­nings­program som en syn­kroniserad helhet. – Namnet: Matroska är engelsk stavning av ryska matrosjkarysk docka, alltså flera dockor inuti varandra. – Se matroska.org.

[filformat] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2018]

GIF

Graphics interchange format – ett vanligt format för komprimerade bildfiler. Det används för punktuppbyggda bilder, alltså bilder som beskrivs bildpunkt (pixel) för bildpunkt. – GIF‑formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det är baserat på LZW‑algoritmen, som Unisys (unisys.com) patenterade 1985. Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp GIF‑filer krävde tillstånd, och eventuellt också avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade utveck­ling­en av andra, fria bildformat som PNG. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut; GIF‑formatet används fortfarande flit­igt. – GIF utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary (länk). – Observera att när man på 2010‑talet talar om GIF‑bilder menar man ofta rörliga GIF‑bilder (animerade GIF‑bilder), alltså enkla rör­liga bilder i GIF‑format. – Se också cinemagraf och reaction GIF. – Läs om GIF:s historia i artikeln ”Long live the GIF” från Popular Mechanics från 2019.

[filformat] [förkortningar på G] [grafik] [rörliga bilder] [ändrad 1 november 2019]