flygplansläge

avstängning av alla trådlösa signaler från en mobiltelefon under flygresa. Alltså telefonsamtal, wi‑fi och Bluetooth, eventuellt fler. – En del mobiltele­foner har ett inbyggt flygplansläge: det stänger av möj­ligheten att ringa och ta emot telefonsamtal och att använda wi‑fi och Bluetooth, men man kan använda andra funktioner i telefonen. – I överförd bemärkelse betyder ”flygplansläge” att man, av någon anledning, inte är nåbar med mobiltelefon eller på annat sätt. – På engelska: airplane mode.

[flyg] [it-säkerhet] [jargong] [mobiltelefoner] [ändrad 29 mars 2017]

SATS

Small aircraft transportation system – ett avvecklat amerikanskt projekt för att göra luftrummet tillgängligt för små passagerarplan på korta sträckor (the highway in the sky). Det omfattade utveckling av nya trafiklednings-, navigerings- och kommunikationssystem, bland annat baserade på GPS och airborne internet. Projektet samordnades av amerikanska rymdflygsstyrelsen Nasa, se här (inaktuell).

[flyg] [nerlagt] [ändrad 13 november 2018]

CAPPS

computer assisted passenger prescreening system – ett avvecklat amerikanskt system för kontroll av flygresenärers bakgrund med syfte att hindra potentiella flygkapare från att komma ombord. Har funnits sedan 1997. Efter terroristattentaten 2001 utvecklades ett utökat system, CAPPS II. CAPPS och CAPPS II sköttes av flygbolagen. CAPPS II togs ur bruk 2004. Det ersattes av ett liknande system vid namn Secure Flight.

[flyg] [förkortningar på C] [inaktuellt] [ändrad 13 november 2018]

Secure Flight

ett amerikanskt system för kontroll av flygresenärers identitet i syfte att stoppa terrorister och flygkapare. Det skulle ha införts 2004 som er­sätt­ning för ett liknande system, CAPPS II, men sköts upp till 2009. En skill­nad var att CAPPS II hanterades av flygbolagen, medan Secure Flight skulle skötas av amerikanska staten. Mer i Wikipedia och på den officiella webb­sidan här.

[flyg] [identifiering] [underrättelseverksamhet] [ändrad 27 oktober 2017]