chief risk officer

(CRO) – riskdirektör – chef som ingår i företagsledningen och som ansvarar för att bevaka och möta risker som hotar företaget. Det kan gälla alla slags risker, inte bara hot mot it‑systemet. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [8 november 2019]

manager

  1. – chef, ansvarig – den som har det övergripande ansvaret för något; general manager kan, beroende på sammanhanget, motsvara verkställande direktör, generaldirektör (på myndigheter), disponent, platschef, operativ chef. Det är ofta något annat än managing director (motsvarar vd i Storbritannien). Inom underhållning och sport är en manager (heter så även på svenska) en som sköter artisters eller idrottspersoners affärer. – Se också manage och management;
  2. – ett program eller en anordning som sköter en funktion.

[chefstitlar] [17 oktober 2019]

affärsområdeschef

chef med ansvar för ett affärsområde inom ett företag. Affärsområdeschefen arbetar vanligtvis både operativt och strategiskt: hon leder det dagliga arbetet samtidigt som hon ansvarar för utveckling av verksamheten inom sitt område. – På engelska: business area manager. (Befattningen tycks vara ovanlig i engelskspråkiga länder.)

[chefstitlar] [3 december 2018]

koncernchef

titel i vissa svenska koncerner. – Titeln koncernchef är inte definierad i aktiebolagslagen och har ingen juridisk betydelse, eftersom varje koncernbolag har en egen vd och styrelse. Men i praktiken har koncernchefen, som ofta är vd i moderbolaget, avgörande inflytande över koncernens dotterbolag. Titeln koncernchef översätts ofta till engelska som president, men det är inte nödvändigtvis samma sak.

[chefstitlar] [ändrad 15 september 2020]