nyckelordsköp

(keyword buying) – det att en annonsör betalar en sökmotor för att en annons ska visas varje gång någon söker på ett visst sökord. – Detta är kontroversiellt i de fall när ett företag köper rätten att annonsera när någon söker på en konkurrents företagsnamn eller produktnamn. När man söker på företaget A:s namn får man alltså se en annons för konkurrenten B.

[marknadsföring] [sökmotorer] [ändrad 14 juni 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i för­sälj­ning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskåd­lig­göra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 5 september 2018]

klickbete

vilseledande eller överdriven rubrik, annan text eller bild som ska locka folk att klicka på en länk på en webb­­sida. Grova exempel är mer eller mindre pornografiska bilder eller sensationella påståenden om kändisar som, om man klickar på dem, leder till annonser för bantningsmedel. På engelska: click­­bait. Även: klickfälla eller klickrubrik, på engelska clicktrap. – Se också share­­bait.

[marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 11 februari 2018]

Adsense

Googles tjänst för förmedling av annonser som publiceras på webbsidor som inte tillhör Google. – Den som har en webb­plats och vill anlita Adsense registrerar sig först hos Google. Google använder sedan ord från webbplatsen i kombination med annan information för att välja ut annonser som automatiskt visas på webb­sidorna. Annonsören betalar till Google baserat på antalet klick på annonsen, och webb­platsens ägare får en andel av annonsintäkterna. Nästan en tredje­del av Googles intäkter kom 2010 från Adsense. – Läs mer om Adsense på Googles webbsidor (länk).

[marknadsföring] [ändrad 7 september 2018]

domaineering

köp av en domän på internet enbart för att publicera annonser på den. Det förutsätter att domänen har ett namn som gör att många söker sig till den på ren chansning.

[domäner] [marknadsföring] [ändrad 14 september 2018]

iBeacon

system i Apples iPhone för kommunikation med fasta sändare (beacons, fyrar) på några meters håll. – Syftet är att besökare i butiker och andra lokaler ska kunna identifieras auto­­matiskt och få erbjudanden eller annan in­formation när de går förbi. Det ska också kunna användas för inom­hus­navi­ge­ring. –I beacon lanserades 2013 i version 7 av iOS. Det bygger på data­över­­förings­­tekniken Blue­tooth low energy. Det har också be­skrivits som en kon­kurrent till NFC. – Se Apples webbsidor.

[inomhusnavigering] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 5 juni 2017]