chapter 11

företagsrekonstruktion, konkursskydd – i USA: skydd för konkurshotat företag mot fordringsägare under en begränsad tid. Företaget ska under den tiden rekonstrueras eller avvecklas i ordnade former. Benämningen chapter 11 syftar på det kapitel i den amerikanska konkurs­lagen där detta regleras. (”The company went into chapter 11.”) Mot­svarar närmast den svenska lagen om före­tags­rekon­struk­tion. – Läs mer på de ameri­kanska dom­stol­ar­nas webb­sidor (länk).

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 17 november 2018]

cash

kassa, kontanter. – I företagsekonomi betyder engelska cash oftast kassa – att ett företag har si och så många miljoner ”in cash” betyder att företaget har beloppet lätt åtkomligt på banken (plus kanske mindre belopp i mynt och sedlar i handkassan – petty cash). Detta till skillnad från ekonomiska tillgångar som är bundna i aktier och andra värdepapper.

[företag och ekonomi] [ändrad 17 november 2018]

dimension

  1. – om databaser: typ av data som kan jämföras och sorteras på ett meningsfullt sätt. Dimensioner visas oftast i kolumner i en tabell. En typisk dimension är tid. En annan dimension kan vara intäkter. Tid kan delas upp i år, månad, dag och så vidare. Intäkter kan delas upp i för­sälj­ning, ränta med mera. De två dimensionerna kan korsa varandra, så att man kan läsa av intäkter i januari – precis som i en vanlig tabell. – Om man låter fler än två dimensioner korsa varandra, vilket är svårt att åskåd­lig­göra men tekniskt okomplicerat, talar man om flerdimensionella eller multidimensionella databaser;
  2. – i webbstatistik: beskrivande egenskap eller kännetecken, till exempel land, språk, sökord. Dimensioner namnges. Om man räknar hur många besökare som ingår i en dimension kallas det för statistik.

[databaser] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 5 september 2018]

demon customer

förlustkund – kund som företaget förlorar pengar på. Det kan vara någon som enbart köper rea­varor (som företaget säljer till under­pris i för­hoppning om att kunderna också ska köpa andra varor till fullt pris), eller en postorder­kund som beställer hem massor med kläder, provar dem hemma och sedan returnerar det mesta.

[handel] [ändrad 10 november 2018]

klickbete

vilseledande eller överdriven rubrik, annan text eller bild som ska locka folk att klicka på en länk på en webb­­sida. Grova exempel är mer eller mindre pornografiska bilder eller sensationella påståenden om kändisar som, om man klickar på dem, leder till annonser för bantningsmedel. På engelska: click­­bait. Även: klickfälla eller klickrubrik, på engelska clicktrap. – Se också share­­bait.

[marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 11 februari 2018]

Adsense

Googles tjänst för förmedling av annonser som publiceras på webbsidor som inte tillhör Google. – Den som har en webb­plats och vill anlita Adsense registrerar sig först hos Google. Google använder sedan ord från webbplatsen i kombination med annan information för att välja ut annonser som automatiskt visas på webb­sidorna. Annonsören betalar till Google baserat på antalet klick på annonsen, och webb­platsens ägare får en andel av annonsintäkterna. Nästan en tredje­del av Googles intäkter kom 2010 från Adsense. – Läs mer om Adsense på Googles webbsidor (länk).

[marknadsföring] [ändrad 7 september 2018]

betydande marknadsinflytande

om teleoperatörer: som har 25 procent eller mer av marknaden i företagets om­råde. Detta enligt EU:s definition. En teleoperatör med be­­ty­dande marknads­­in­flyt­ande måste lämna in sin prislista till regleringsmyndigheten, i Sverige PTS, för god­­kän­nande. – På engelska: significant market power.

[företag och ekonomi] [telekom] [ändrad 11 oktober 2018]

domaineering

köp av en domän på internet enbart för att publicera annonser på den. Det förutsätter att domänen har ett namn som gör att många söker sig till den på ren chansning.

[domäner] [marknadsföring] [ändrad 14 september 2018]