4T

4T Sverige AB – företaget som drev tjänsten WyWallet† fram till maj 2015. Då såldes WyWallet och därmed också 4T till Payex. Varumärket försvann 2017 när 4T integrerades med Payex, se pressmeddelande. 4T ägdes från början av de fyra svenska mobil­opera­tö­rerna Tele2, Telia, Telenor och Tre.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 15 juli 2018]

WyWallet

nerlagd svensk tjänst för betalning med mobiltelefon. Grundad 2012, nerlagd i maj 2018 – se meddelande till kunder. – Wy­Wallet grundades av företaget 4T, som i sin tur ägdes av de fyra svenska mobil­operatörerna Telenor, Tele2, Telia och Tre. I maj 2015 såldes det till Payex (länk). – WyWallet blev kontroversiellt i början av 2013 när bland annat Storstockholms lokal­­trafik, SL, slutade att ta emot vanliga SMS‑be­tal­ningar, och i stället krävde att alla som be­talade sin biljett med mobil­­tele­fon skulle använda Wy­Wallet. Wy­Wallet krävde i sin tur att alla som betalade med mobiltelefon skulle registrera sig. Det kunde ta flera minuter, även om det bara gällde en bussbiljett. Det motiverades med lagens krav att betalningsförmedlare ska ha kund­­känne­dom. Huru­vida detta krav är avsett att tillämpas på så små be­lopp som priset för en buss­biljett har be­tvivlats. (Se Lag [2009:62] om åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, kapitel 2, paragraf 2, länk.) – Efter att Wy­Wallet hade infört krav på registrering sjönk SMS‑bidragen till väl­­gören­­hets­organisationer genom WyWallet dramatiskt (men de åter­hämtade sig senare). – I juni 2013 förenklade Wywallet registrerings­proceduren (se Wikipedia).

– In English: WyWallet was a Swedish payment service for payments by mobile phone. It was first operated by the 4T company, founded by the four Swedish mobile operators Telenor, Tele2, Telia and Tre. In May, 2015, WyWallet was bought by Payex, who closed down the service in May, 2018. – WyWallet became contro­versial in early 2013 because of its requirement that payers register, even if they were only paying small amounts by phone. Also, some regional public transportation companies required that mobile phone payments for tickets be made through WyWallet only. The registration procedure meant that paying for one bus ticket could take several minutes. The requirement was justified as being required by the know your customer clause of the Swedish law regulating payment services, although that law was probably not meant to apply to micro­payments. Wy­Wallet later in 2013 simplified the registration procedure. – For more summaries in English, please click here.

[betalningar] [företag] [nerlagt] [ändrad 15 juli 2018]

Caldera

nerlagt amerikanskt företag som från 2002 hette The SCO Group. Det köptes 2011 upp av ett annat företag som sedan bytte namn till TSG Group, som sedan dess har begärts i konkurs. – Caldera grundades 1994 med målet att skapa ett alternativ till Windows, baserat på Linux. Det fick ekonomiskt stöd av Novells† dåvarande chef Ray Noorda. 1996 köpte Caldera operativsystemet DR-Dos från Novell. Köpet innebar att Caldera ärvde en pågående rättslig process mot Microsoft. Saken gjordes upp i godo. År 2000 köpte Caldera operativ­systemet Unix­Ware från Santa Cruz Operation (SCO). – 2002 började Caldera delta i utvecklingen av United­Linux, och senare samma år köpte Caldera rätten till namnet SCO och blev The SCO Group, som sedan 2011 i praktiken är nerlagt efter att ha förlorat ett antal processer mot andra it-företag.

[företag] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 11 januari 2019]

Napster

  1. napster– tidigare Rhapsody – amerikansk tjänst som strömmar musik över nätet till betalande kunder. Rhapsody köpte Napster 2011 och tog över namnet 2016. –Se napster.com;
  2. – nerlagd webbplats för utbyte av musikfiler (så kallad fildelning). Senare ett numera avvecklat företag för laglig spridning av musik på nätet.

– Napster grundades 1999 av den 19-årige amerikanske studenten Shawn Fanning, och gick i konkurs 2002. Det var det första kända nätverket för musikdelning. Fannings Napster var ett program som, med hjälp av en katalog på Napsters server, kunde söka efter musik i mp3-format på andra användares hårddiskar och låta sin användare hämta musiken utan avgift. Det satte igång den stora konflikten om pirat­kopierad musik, film och annat upphovsrättsligt skyddat material på internet. – 2001 tvingades Napster att stänga av sitt nätverk. Den tyska mediekoncernen Bertelsmann ville då köpa företaget, men det slutade med att Napster gick i konkurs 2002. Varumärket har sedan dess passerat mellan flera ägare, och 2011 gick det nuvarande Napster samman med Rhapsody, ett amerikanskt företag som säljer musik­abonnemang över nätet. – Ur-Napsters juridiska svaghet var att det fanns en central katalog på Napsters server över de låtar som användarna kunde hämta. Musik­förlagen kunde därför hävda att Napster uppmuntrade piratkopiering. Senare efterföljare till Napster, som Gnutella och Fasttrack, undviker det juridiska problemet genom att de saknar central server. Alla filer och listor finns hos användarna.

[fildelning] [företag] [namnbyte] [upphovsrätt] [ändrad 28 september 2017]

CompuServe

ett amerikanskt kommersiellt datornät som runt 1990 var störst i USA. I mitten av 1990‑talet trängdes CompuServe undan av operatörer som America Online (numera Aol), som 1998 köpte CompuServe. CompuServe ingår numera i Verizon Media Group. – Se compuserve.com.

[företag] [ändrad 25 november 2019]

Prodigy

nerlagt amerikanskt kommersiellt datornät som 1990 var näst störst i USA. (Störst var CompuServe.) – Pro­digy grundades 1984, och erbjöd då ett utbud av tjänster genom uppringda förbindelser, men inte till­gång till internet. Internet och webben gjordes till­gäng­liga för kunderna under 1990‑talet. – Prodigy köptes 2001 av SBC (numera AT&T – se Baby Bells) som sedan i samarbete med Yahoo startade SBC Yahoo, numera AT&T Yahoo, och uppman­a­de Prodigys kunder att gå över dit. Inga nya Prodigy‑tjänster har sålts på många år, men det finns fort­farande kunder i USA som har e‑post på en Prodigy‑adress. Prodigys webbsidor stängdes 2015. – I Mexico blev Prodigy, först dotter­bolag till amerikanska Prodigy, däremot landets ledande internetoperatör, men Telmex, som hade köpt företaget, slutade använda varumärket 2009. – Namnet: Prodigy betyder under­barn.

[företag] [it-historia] [nätverk] [ändrad 12 januari 2020]

Aol

en av USA:s största internetoperatörer, tidigare känd som America On­line. Sedan sommaren 2015 ägt av Verizon, 2017 sammanslaget med Yahoo under moderbolaget Verizon Media Group. – Aol grundades 1985 under namnet Quantum computer services, och drev då en BBS. Bytte 1989 namn till America On­line. Lanserade internettjänst 1995. Köpte 1998 Compu­serve, ICQ och Net­scape. – Under dotcombubblan var Aol kraftigt över­­värderat, och kunde därför i början av år 2000 köpa medie­­kon­cernen Time Warner (numera WarnerMedia), som då räknades som kvar­­leva från en gången tid. Den affären brukar räknas som början på dot­com­kraschen. Det blev snart uppen­bart att Aol var en belastning för Time Warner i stället för omvänt. 2000—2003 hette företaget AOL Time Warner, från 2003 bara Time Warner igen. – Aol var dotterbo­lag till Time Warner fram till 2009, då före­taget avknoppades. – I maj 2015 blev det känt att Verizon köper Aol för 4,4 miljarder dollar (pressmed­delande). – Namnet: Bytte 2006 namn till AOL, som då alltså blev en pseudo­­för­­kort­ning. Sedan 2009 skriver före­taget namnet som Aol. (med punkt), vanligt­vis ut­talat a,o,l. – Se aol.com.

[företag] [it-historia] [ändrad 25 november 2019]

Ukash

uppköpt brittisk tjänst för betalningar över internet. Användarna satte in pengar i förskott och betalade sedan genom att skicka ett 19‑siff­rigt nummer till mottagaren. – Ukash grundades 2005 och köptes i april 2015 av Skrill Group (skrill.com), som i sin tur tillhör Paysafe (paysafe.com). – Se också Ukash-trojanen.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 30 maj 2017]

AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller data­teknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde tele­fon­tjänster och när det gällde till­verk­ning av ut­rust­ning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll lång­distans­tele­foni, till­verk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I no­vem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moder­bolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ur­sprung­li­gen för American tele­phone & tele­graph corpora­tion, men numera används bara för­kort­ningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 18 juni 2018]

Baby Bells

de regionala amerikanska telebolag som 1984 knoppades av från AT&T (The Bell System). Det före detta moderbolaget AT&T räknades inte som en Baby Bell. De sju bolagen var 1984:

1. Ameritech köpt 1999 av Southwestern Bell, som senare tog över namnet AT&T (att.com);
2. Bell Atlantic köpte först Nynex (se nedan) 1997, blev sedan Verizon (verizon.com);
3. Bellsouth köptes av nya AT&T (före detta Southwestern Bell) i mars 2006;
4. Nynex köptes 1997 av Bell Atlantic, numera del av Verizon;
5. Pacific Telesis köptes 1997 av Southwestern Bell, numera AT&T;
6. South­western Bell heter numera AT&T, tidigare SBC. Köpte först Ameritech och Pacific Telesis och 2005 också gamla AT&T. Tog därefter också över namnet AT&T.
7. US West ingår numera i CenturyLink (centurylink.com).

[företag] [telekom] [ändrad 5 augusti 2019]