företagsnamn

förr: firma. – Eftersom ordet firma i dagligt tal sedan länge står för företag ändrades terminologin i lagtext från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor (borta i december 2020 – arkiverade).

[företagstyper] [upphovsrätt] [23 april 2023]

gingerbread house

(pepparkakshus) – företag med kroniskt dålig ekonomi. – Ett gingerbread house anställer unga människor direkt från universitetet (NCGs) och ger dem chefsposter med låg lön, långa arbetsdagar och inga förmåner, förutom t‑tröjor. Sådana företag har ofta kreativ inriktning och ägs av entusiaster. De unga lågavlönade cheferna blir sällan kvar länge. – Namnet syftar troligen på häxans pepparkakshus i sagan om Hans och Greta.

[företagstyper] [5 april 2023]

SPAC

special purpose acquisition companyförvärvsbolag – företag som inte har egen verksamhet, men som köper upp eller slås ihop med andra bolag. Om förvärvsbolaget är börsnoterat kan det uppköpta eller sammanslagna bolaget bli börsnoterat på kuppen. Det är ett snabbare sätt att bli börsnoterad än en vanliga börsintroduktion (IPO). På engelska används också benämning blank check company. Det syftar på att förvärvsföretag, när de söker finansiärer, har svårt att förklara vad de ska använda pengarna till. 

[företagstyper] [förkortningar på S] [5 april 2023]

SME

  1. small and medium-sized enterprises – små och mellanstora företag. – Enligt EU:s kriterier har ett litet företag färre än 50 anställda och en omsättning på högst tio miljoner euro. Ett mellanstort företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro. – Se ec.europa.eu…. I USA varierar kriteriet på SME beroende på bransch: ofta går gränsen vid 500 anställda;
  2. subject-matter expert – expert på ämnet, sakkunnig.

[företag] [förkortningar på S] [19 juli 2022]

plattformsföretag

företag som förmedlar varor, tjänster eller jobb mellan säljare / uppdragsgivare och köpare / uppdragstagare. – Detta sker genom en webbplats. Plattformsföretagen ser sig inte som säljare respektive arbetsgivare, inte heller som utförare, utan enbart som mäklare. Företeelsen har funnits i olika former i århundraden, men webben har gjort den mycket vanligare, eftersom nästan alla steg i processen kan automatiseras och genomföras direkt:

– i giggekonomin: företag som förmedlar tillfälliga jobb (gigg) till uppdragstagare.  Ett känt exempel är Uber. Plattformsföretagen ser sig oftast inte som arbetsgivare. Det är den som ringer efter en Ubertaxi som Uber räknar som uppdragsgivare – Uber står till tjänst med telefonväxeln. Uppdragstagarna (Uberförarna) räknas som egenföretagare. De förväntas själva ansvara för arbetarskydd, preliminärskatt, sociala avgifter och annat. Man kan också se Uber (och liknande företag) som franchises (se Wikipedia) med varje enskild Uberförare som franchisetagare;

– i e-handel: företag som förmedlar produkter mellan leverantörer och köpare, oftast privatpersoner. Plattformsföretag räknas inte som säljare av produkten, men kan hjälpa leverantören med betalningar och leverans, ofta genom tredjepartsföretag. Amazon är till stor del, men inte enbart, ett plattformsföretag.

[e-handel] [företagstyper] [giggekonomi] [17 februari 2022]

tredjepart

  1. – beteckning på fristående företag som på eget initiativ utvecklar, tillverkar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. – Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt. – Läs också om piratdelar. – På engelska: third-party, som i third-party vendor, third-party developer;
  2. – i andra sammanhang: en tredje part som varken är användaren / kunden eller det företag eller den tjänst som användaren / kunden anlitar. Se till exempel tredjepartskaka.

– Även: tredje part.

[företagstyper] [ändrad 29 september 2021]

cyberoligark

benämning på de största it-företagen och deras ägare, i synnerhet de största inom sociala medier. – Alltså främst Facebook och Twitter, men även andra som har möjlighet att påverka vilken information och vilka åsikter som släpps fram. – Uttrycket cyberoligarker användes av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire i januari 2021 med anledning av att bland andra Twitter hade stängt av USA:s president Donald Trump efter stormningen av USA:s kongress. – En oligark är en medlem av en oligarki, alltså ett fåtalsvälde.

[företag] [sociala medier] [13 januari 2021]