tredjepart

 1. – beteckning på fristående företag som på eget initiativ utvecklar, tillverkar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. – Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt. – Läs också om piratdelar. – På engelska: third-party, som i third-party vendor, third-party developer;
 2. – i andra sammanhang: en tredje part som varken är användaren / kunden eller det företag eller den tjänst som användaren / kunden anlitar. Se till exempel tredjepartskaka.

– Även: tredje part.

[företagstyper] [ändrad 29 september 2021]

cyberoligark

benämning på de största it-företagen och deras ägare, i synnerhet de största inom sociala medier. – Alltså främst Facebook och Twitter, men även andra som har möjlighet att påverka vilken information och vilka åsikter som släpps fram. – Uttrycket cyberoligarker användes av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire i januari 2021 med anledning av att bland andra Twitter hade stängt av USA:s president Donald Trump efter stormningen av USA:s kongress. – En oligark är en medlem av en oligarki, alltså ett fåtalsvälde.

[företag] [sociala medier] [13 januari 2021]

digital drake

benämning på storföretag som har en ledande ställning både inom och utanför it. – Vanliga exempel på digitala drakar är Amazon, Google och de kinesiska företagen Alibaba, Baidu och Tencent. Benämningen lanserades 2014 av analysföretaget Gartner (länk). Kännetecknande för digitala drakar är att de har:

 • – kraftfulla ekosystem;
 • – verksamhet i alla led av leveranskedjan (tillverkning, transporter…)
 • skalbarhet;
 • – en ledande position i branscher utanför it;
 • – stora investeringar i forskning och utveckling och:
 • – investerare som inte väntar sig snabb avkastning.

– På engelska: digital dragon. – Valet av ordet drake beror säkert på att drakar förknippas med Kina. I Kina anses drakar vara lyckobringande.

[företag] [ändrad 1 oktober 2021]

firma

till slutet av 2018 den juridiska term för företagsnamn. Eftersom ordet firma i dagligt tal står för företag ändrades terminologin i lagtexter från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor (borta i december 2020 – arkiverade).

[företagstyper] [upphovsrätt] [ändrad 26 december 2020]

LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företagstyper] [förkortningar på L] [7 maj 2019]

distributör

 1. – mellanhand i försäljningskedjan, grossist: köper produkter från tillverkaren (eller från en annan distributör) och säljer dem vidare till återförsälj­are;
 2. – även: återförsäljare.

– På engelska: distributor.

[företagstyper] [handel] [ändrad 24 april 2017]

organisation

 1. – i denna ordlista används ordet organisation ofta i betydelsen företag, myndighet eller ideell or­ga­ni­sa­tion. I svenskt språkbruk brukar en organisation vara något som har medlemmar, men här kan en or­ga­ni­sa­tion alltså också vara något som har anställda;
 2. – ordet organisation kan också stå för hur något är organiserat, som i ordet organisationsschema.

[företag och ekonomi] [organisationer] [språktips] [ändrad 18 januari 2017]