Fulfiltret

en app som byter ut kränk­ande och ned­sätt­ande ord i med­de­lan­den mot beröm­mande ord. Ord som idiot, hora och mongo byts auto­ma­tiskt ut mot snälla ord som skön­sångare, full­poäng­are och geni. – Ful­filtret har ut­veck­lats av Läns­för­säk­ringar (länk) för att minska mobb­ning, och finns för gratis ner­ladd­ning för Android och iOS. – Läs också om Rethink.

[förföljelser] [ändrad 15 september 2019]

stalker app

ett slags eventuellt icke existerande program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på användarens information på Face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kartlägger användaren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

[appar] [förföljelser] [kartläggning] [sociala nätverk] [ändrad 3 juni 2020]

Rethink

en app som motverkar nät­mobb­ning. – Re­think tvingar an­vändarna att tänka efter innan de skickar ett kränkande med­delande från sin smarta mobil. Pro­grammet känner igen kränkande till­mälen, och om det upp­täcker sådana i med­delanden som ska skickas så visar den en text­ruta som uppmanar an­vändaren att tänka på saken först. Re­think uppges ha minskat ung­domars be­nägen­het att skicka kränkande med­delanden med över 90 procent. – Re­think har ut­veck­lats av av ameri­kanskan Trisha Prabhu (trishaprabhu.com), som var femton år när pro­grammet lanserades 2015. Hon för­klarar hur hon tänkte i ett inslag från TED: länk. – Se rethinkwords.com. – Läs också om Ful­filtret.

[appar] [näthat] [ändrad 28 mars 2017]

electronic holocaust

elektronisk jude­utrot­ning – hot om omfat­tande it-attacker mot Israel den 7 april 2015. Hotet uttalades av en påstådd repre­sen­tant för Anony­mous i en video. Israel skulle, enligt videon, utplånas från cyberrymden som vedergällning för för­brytel­ser på de ocku­perade om­rådena. Videon finns på YouTube (länk).

[näthat] [ändrad 9 januari 2018]