näthat

förolämpningar och hotelser som framförs genom internet, och som har att göra med den utsattas åsikter, hudfärg, religion, kön eller sexuella läggning. Näthat behöver inte nödvändigtvis framföras så att den som det gäller tar del av det. – Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016. Regeringen la fram förslaget i september 2017 som proposition 2016 17:222 med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Propositionen finns som pdf här. Den gäller som lag från den 1 januari 2018. – En undersökning av näthat på forumet Flashback, gjord 2020 av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns på denna länk.  – Näthat kallas också för digitalt hat. Läs också om nätmobbning, näthatare och näthot.

[lagar] [näthat] [ändrad 18 januari 2021]

Fulfiltret

en app som byter ut kränk­ande och ned­sätt­ande ord i med­de­lan­den mot beröm­mande ord. Ord som idiot, hora och mongo byts auto­ma­tiskt ut mot snälla ord som skön­sångare, full­poäng­are och geni. – Ful­filtret har ut­veck­lats av Läns­för­säk­ringar (länk) för att minska mobb­ning, och finns för gratis ner­ladd­ning för Android och iOS. – Läs också om Rethink.

[förföljelser] [ändrad 15 september 2019]

stalker app

ett slags eventuellt icke existerande program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på användarens information på Face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kartlägger användaren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

[appar] [förföljelser] [kartläggning] [sociala nätverk] [ändrad 3 juni 2020]