BD

förkortning för Blu-ray disc:

  • – BD‑R står för inspelningsbara (brännbara) diskar som kan spelas in en enda gång (inga tillägg, ingen radering eller återanvändning) – se -R;
  • BD‑RE står för diskar som man kan spela in på, radera och spela in igen – jämför med -RW;
  • BD-ROM står för förinspelade diskar med filmer eller annat innehåll, levererade från fabrik. Det går inte att ändra dem. Notera att tillägget ROM här inte har samma betydelse (”brännbar”) som i CD-ROM och DVD-ROM.

[förkortningar på B] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]

BBS

(föråldrat uttryck)(bulletin board system, även: bulletin board service)elek­tro­nisk anslagstavla – nätbaserad tjänst som ger del­­tagarna till­gång till e‑post, diskussionsforum och annonser. Från början var BBS:er skilda från internet: del­tagarna nådde sin BBS genom att med modem ringa upp en server. BBS:er var populära på 1980‑talet och fram till mitten av 1990‑talet, sedan kom det webb­­platser som gav tillgång till samma slags tjänster på enklare sätt. Många BBS:er har gjorts om till webbaserade forum, som communities och sociala nät­­verk. – Läs också om BBS‑lagen.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på B] [inaktuellt] [it-historia] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]

blob

kort för binary large object – mycket stor fil, till exempel en bild, video eller ljudfil, som lagras i en data­bas. – En blob är i detta samman­hang, trots namnet, inte samma sak som ett objekt i en objekt­data­bas. En objekt­data­bas kan behandla objekt direkt, medan en blob måste läsas in av ett lämpligt program innan den kan öppnas och köras. – Uttrycket blob var vanligt på 1990‑talet, då bild- och ljudfiler var stora i förhållande till datorernas dåvarande kapacitet, och därför svårhanterliga. (Annars kan blob översättas med plump, klump, fläck.)

[filer] [förkortningar på B] [jargong] [ändrad 13 juni 2018]

B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]