BIOS

basic input-output system – startmekanism på persondatorer fram till slutet av 1990‑talet. Har levt vidare som komplement till nyare system. BIOS användes på datorer med Intel-processor (men aldrig på Mac). Datorer med andra processorer hade andra system för samma uppgift. – BIOS löste uppgiften att få datorn att starta sig själv (se boot­strap). När man slog på strömmen aktiverades BIOS auto­matiskt, kontrollerade att datorns delar fungerade och läste sedan in operativ­­systemet i datorns arbets­­minne från disk. BIOS var lagrat i ett in­byggt icke-flyktigt halv­­ledar­­minne (se ROM) som be­höll lagrad in­formation även när ström­men var av. – BIOS blev redan på 1990‑talet föråldrat, eftersom det var ut­veck­lat för mycket enklare och långsammare datorer än de som kom då. Därför ut­veck­lade Intel först EFI som ersättare, senare UEFI. Praktiskt taget alla moderna persondatorer (även Mac) har UEFI, men de har också (fast inte Mac) haft stöd för BIOS för att kunna köra äldre program; Intel har med­delat att stödet för BIOS upphör definitivt år 2020. – BIOS utvecklades och namn­gavs av Gary Kildall på 1970‑talet. Det användes då, i en enkel form, i operativ­systemet PC/M. Liknande system användes sedan i IBM:s PC och PS/2. Be­nämningen BIOS används ibland även om EFI och UEFI. – Mer i denna artikel från 2018 i PC för alla.

[förkortningar på B] [hårdvara] [ändrad 13 juni 2018]

BESK

Ålderdomlig manöverpanel i format som ett större skrivbord.
BESK:s manöverpanel.

Binär elektronisk sekvens­kalkylator – Sveriges första elek­tro­niska dator, färdig 1953. (Datorn BARK kom före, men den var inte elek­tro­nisk.) BESK var under en kort tid världens snab­baste dator. Kon­struk­tionen var inspire­rad av IAS machine. – Se Wikipedia. – Se också denna upp­sats (arkiverad) av Mattias Fund­berg och Mikael Gustavs­son. – Läs också om danska DASK och om SMIL.

[förkortningar på B] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 25 oktober 2018]

BTX

en överspelad standard för moderkort för persondatorer, lanserad 2003 av Intel som ersättare för ATX. ATX var i sin tur en ersättare för AT‑standarden. Intel slutade tillverka BTX-moderkort år 2006. Förkortningen står för Balanced technology extended. Medan ATX från mitten av 1990‑talet hade använts på alla persondatorer för Windows blev BTX ingen branschstandard. De flesta pc-tillverkare höll fast vid ATX-standarden. De som anammade BTX-standarden gjorde det bara delvis och fortsatte samtidigt att använda ATX. En förklaring kan vara att BTX var gammalt när det kom. Det var bland annat utvecklat för att spara energi och alstra mindre värme, men det problemet löstes för datortillverkarna genom nya, strömsnåla komponenter.

[förkortningar på B] [hårdvara] [inaktuellt] [standarder] [ändrad 9 oktober 2018]

BARK

Binär automatisk relä­kalkylator – en dator byggd 1950 i Sverige. – BARK var klar före BESK, som brukar räknas som Sveriges första dator. Men BARK var inte elek­tro­nisk – i stället för radio­­­rör och tran­sis­to­rer hade den reläer, som en automa­tisk telefon­­växel från samma tid. – Howard Aiken lär ha sagt att ”det här är den första dator jag sett utanför Harvard som faktiskt fungerar”. – Se denna länk och se Wiki­pedia.

[förkortningar på B] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 28 september 2018]