Bart

  1. – en avvecklad tjänst för betalning med mobiltelefon i butik. Utvecklades av Swedbank;
  2. Bay Area Rapid Transit – tunnelbane- och pendeltågssystemet i San Francisco med omnejd.

[betalningar] [förkortningar på B] [ändrad 25 september 2012]

BOF

birds of a feather – lika­sinnade, personer med samma intresse. Förkortningen används ofta på konferenser om grupp­möten. Ut­trycket birds of a feather flock together mot­svarar lika barn leka bäst.

[förkortningar på B] [konferenser] [ändrad 12 september 2020]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]