COO

  1. – se chief operating officer och chefstitlar på C;
  2. förkortning för cell of origin – den basstation som ett mobil­telefon­samtal kommer från. – Ut­trycket betecknar också en teknik för att lokalisera den som ringer. Den används av rädd­nings­tjänst i USA, men också för kom­mersi­ella ända­mål, som att fast­ställa varifrån någon ringer efter taxi. Metoden är enkel, men ger inte särskilt exakt resultat, särskilt om om den upp­ringande är flera kilo­meter från bas­sta­tionen. (I Europa används i stället metoder som med ledning av tids­diffe­rensen räknar ut den upp­ringandes avstånd från minst tre bas­stationer (så kallad tri­­late­re­ring), vilket gör att posi­tionen kan räknas fram med hög träff­säker­het.)

[företag och ekonomi] [förkortningar på C] [geo] [mobilt] [ändrad 8 januari 2018]

chefstitlar på C

amerikanska chefer med titlar som, förkortade, börjar på C för chief och ofta slutar på O för officer. Chefer med sådana titlar ingår i företagsledningen, även kallad C level management eller the C‑suite. Några vanliga sådana titlar är:

CAO chief analytics officer analysdirektör ansvarar för en kombination av marknadsföring, marknadsanalys och datateknik (jämför med CDO)
CBO chief behavioral officer beteendedirektör ansvarar för att företaget tar hänsyn till beteende­vetenskaplig kunskap när det fattar beslut
CCO chief communications officer informationsdirektör, kommunikations­direktör ansvarig för information till kunder, anställda och allmänhet (jämför med CIO)
CDO chief data officer eller chief digital officer datadirektör, digitalchef ansvarig för analys av stora datamängder (jämför med CAO); ansvarig för digitaliseringen av verksamheten
CEO chief executive officer verkställande direktör, vd; se också president företagets högsta chef. I Storbritannien: general manager
CFO chief financial officer ekonomidirektör ansvarig för företagets ekonomi
CHRO chief human resources officer personaldirektör ansvarig för personal
CIO chief information officer it-direktör ansvarig för it (jämför med CCO)
CISO chief information security officer informations­säkerhets­direktör ansvarig för it‑säkerheten när det gäller information (jämför med CSO) och säkerheten för information i andra former
CMT chief marketing technologist teknisk marknadsföringschef tekniskt kunnig chef med ansvar för marknadsföring genom digitala medier
COO chief operative officer operativ chef, operativ direktör ansvarig för den löpande verksamheten om inte vd:n leder den. Tituleras ibland president
CSO chief security officer säkerhetsdirektör (jämför med ciso) ansvarig för säkerheten
CTO chief technical officer eller chief technology officer teknisk direktör ansvarig för tekniken. I it-företag talar man oftare om CIO, chief information officer.
CXO chief change officer förändringsdirektör ansvarig för att leda företaget genom förändringar
CXO chief xxx officer x-direktör allmän beteckning på chef på C-nivån.

[företag och ekonomi] [förkortningar på C] [ändrad 16 september 2019]

CCD

förkortning för charge coupled device, på svenska laddningskopplad krets, anordning eller mekanism – en typ av bildsensor som används i digitalkameror i stället för film. En CCD omvandlar det ljus som träffar den till elektriska impulser. – CCD-tekniken utvecklades 1969 av Willard Boyle och George Smith (länk)Bell Labs. De belönades 2009 med Nobelpriset i fysik (länk). – Termen charge coupled, på svenska laddnings­kopplad, syftar på att ljuset som faller på kretsen skapar elektriska laddningar som förflyttas genom kretsen som om de vore sammankopp­lade i en kedja. Till sist kommer laddning­ar­na till en förstärkare som skapar en signal som kan bearbetas för att skapa en bild. – Som alterna­tiv till CCD i digital­kameror används CMOS. – Läs mer om CCD i Wikipedia.

[elektronik] [förkortningar på C] [kameror] [ändrad 28 maj 2018]

CRT

cathode ray tubekatodstrålerör eller helt enkelt bild­rör, alltså den viktigaste komponenten i ”tjocka” tv‑apparater och bild­skärmar. Numera säll­synta.

[bildskärmar] [förkortningar på C] [ändrad 26 september 2018]