DKIM

Domain keys identified mail – en metod för äkthetskontroll av e‑post. – Syftet med DKIM är att man ska kunna avslöja förfalskade avsändare av spam (spoofing) och nätfiske (phishing). Man kan med DKIM se ifall meddelandet verkligen kommer från den domän som står i avsändaradressen (till exempel domänen idg.se). Man kan också se ifall innehållet i meddelandet har ändrats. – DKIM är en efterföljare till det tidigare Domainkeys. Metoden har utvecklats av Yahoo och Cisco och presenterades 2004. Den har fastställts som standard av internets tekniska ledningsgrupp IETF i RFC nummer 5585: länk. – En svårighet som DKIM inte löser är att e‑post ibland sänds av skadeprogram som har installerats på offrets dator, och som använder offrets adressbok för att skicka e‑post. E‑posten kan då tekniskt spåras till den uppgivna avsändaren, men det är ändå inte han eller hon som har skrivit e‑posten. – Se dkim.org (från 2007). – Läs också om Sender policy framework (SPF) och DMARC.

[e-post] [förkortningar på D] [it-säkerhet] [rfc] [ändrad 18 december 2020]

DVI

DVI-D-kontakt.

Digital visual interface – äldre standardkontakt för anslutning av bild­skärmar för tv, video och datorer; den sammanhängande standarden för det logiska gränssnittet, alltså för vilka signaler som ska gå genom kontaktens olika delar. Det finns tre varianter: DVI‑A för analog teknik, DVI‑D för digital teknik och DVI‑I för båda. – Standarden utarbetades av den sedan 2001 nerlagda branschorganisationen Digital display working group. – Under 00‑talet började den mer flexibla HDMI‑standarden tränga undan DVI. DVI‑kontakter används numera mest för projektorer och stationära datorer.

[bildskärmar] [förkortningar på D] [kablage] [ljud och bild] [sammankoppling] [videoteknik] [ändrad 29 juni 2017]

DCML

Data center markup language – språk för beskrivning av resurserna på ett datacenter och datacentrets uppbyggnad. En form av XML. Bland annat avsett för att underlätta det som då kallades för utility computing. – DCML lanserades 2003 av EDS och dåvarande Opsware (senare köpt av HP). – Se dcml.org (inte uppdaterad sedan 2006).

[förkortningar på D] [it-system] [xml] [ändrad 13 maj 2017]

DR-DOS

Handbok i DR-Dos version 6.(ursprunglig betydelse: Digital Research DOS) – ett operativsystem för persondatorer, lanserat 1987 av företaget Digital Research†. – DR‑DOS var en vidareutveckling av CP/M†, avsedd för IBM‑kompatibla person­datorer. DR‑DOS var ett alterna­tiv till MS‑DOS, men slog aldrig igenom stort. Operativsys­temets förespråkare ansåg att MS‑DOS byggde så mycket på CP/M att MS‑DOS bara var en sämre variant av DR‑DOS. – Novell† blev 1991 ägare till DR‑DOS och döpte först om det till Novell DOS, sedan till bara DOS. Novell sålde det 1995 till Caldera†, som återställde namnet DR‑DOS, och 1998 sålde rättigheterna till företaget Lineo, som 2002 sålde det vidare till Devicelogics (med delvis samma ägare som avsomnade Lineo). Devicelogics tycks ha blivit inaktivt 2006. – Ett nytt företag, DRDOS Inc (troligen nedlagt), ägde och sålde sedan DR‑DOS som inbyggt system. – Se också The DR‑DOS/OpenDOS enhance­ment project som vidareutvecklar DR‑DOS med öppen käll­kod (inaktivt 2016, men se DR-DOS Wiki). – Läs också om det besläktade QDOS.

[dos] [förkortningar på D] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 10 maj 2021]

DAT

digital audio tape – ett slags digitala band­kassetter. DAT lanserades på 1980-talet av Sony för digitala band­spelare, men det slog aldrig igenom på musik­marknaden. Däremot an­vändes DAT‑band länge inom it för lagring och backup. Men 2005 med­delade Sony att till­verkningen av DAT‑utrustning upp­hör.

[band] [förkortningar på D] [nerlagt] [ändrat 13 december 2017]

DHCP

Dynamic host configuration protocol – ett protokoll som automatiskt tilldelar datorerna i ett nät IP‑adresser, så att de kan anslutas till internet. När en dator ansluts till det lokala nätet sker detta automatiskt i enlighet med de regler som administratören har fastställt. DHCP kan tilldela datorerna både fasta IP‑adresser (till exempel för webbservrar) och flytande IP‑adresser (tillfälliga IP‑adresser för persondatorer när nätverket har fler datorer än IP‑adresser).

[förkortningar på D] [internet] [ändrad 10 oktober 2018]

Daisy

Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
HAL sjunger Daisy.
  1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY – en internationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och synskadade.) – DAIDY efter­liknar de möjligheter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså innehållsförteckningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bokmärken. – DAISY utvecklades av svenska Talboks- och punktskriftsbiblioteket, numera Myndig­heten för tillgängliga media (länk) med början 1988, och har blivit en internationell standard som förvaltas av The DAISY Consortium, se daisy.org. Artikel om DAISY:s historia, se här;
  2. – to sing Daisy – att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymdäventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ”Daisy” (på svenska ”Isabella”, även känd som ”På en bicykel gjord för två”) medan den successivt stängs av. – Se detta klipp på Youtube: länk;
  3. – [to] daisy chain – se kedjekoppla;
  4. – daisy wheel printer – se skön­skrivare.

[böcker] [funktionsnedsättning] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]