Exif

Exchangeable image file format – standard för auto­ma­tisk teknisk beskrivning av bilder som tas med digitala kameror. – Exif lagrar tillsammans med fotot upp­gifter om bland annat vilken kamera (eller mobiltele­fon) som bilden är tagen med, datum och klock­slag, avståndsinställning, bländare, brännvidd, känslig­het (ISO), pixel­mått och slutartid. (Datum och klock­­slag blir fel om de är fel in­ställda på kameran.) Om möjligt sparas också uppgifter om plats, foto­graf och upp­hovs­rätt.  Exif-data följer med när foton över­förs till dator eller sparas digitalt på andra sätt. Man kan få fram Exif‑data genom att klicka på Egen­skaper eller Mer infor­ma­tion när bilden visas. Däremot följer Exif‑data inte alltid med när foton publi­ce­ras på sociala medier. – Standarden för Exif fastställs av Camera and imaging products association (cipa.jp) och finns på denna länk. – Läs också om Jeffrey’’s Exif viewer Jeffrey’s image metadata viewer.

[filformat] [förkortningar på E] [kameror] [ändrad 21 juni 2018]

Epic

  1. – Electronic privacy information center –– amerikansk organisation för skydd av personlig integritet och med­borgerliga fri­heter på inter­net. – Se epic.org;
  2. Explicitly parallel instruction computing –– den processor­arkitektur som används i Intels 64-bitars­processorer. Epic skiljer sig från RISC och CISC, och är konstruerat med tanke på parallell data­behandling. –– Läs mer på Intels webb­sidor (länk);
  3. – episk –– sedan 00-talet: ”jättestor” (i positiv eller negativ bemärkelse). – Epic fail –– stort misslyckande, dundertabbe. –– Ordet epic syftar från början på epos, lång, ofta historisk, berättelse: of epic length – lång som ett epos, alltså mycket lång;
  4. – Epic –– webbläsare för anonym och spår­lös surfning. – Epic är alltid inställd på privat surfning. Alla data som har sparats på användarens dator under ett pass raderas automatiskt när man stänger av Epic. Sökningar på sök­motorer slussas genom en proxy för att sök­motorn inte ska kunna identifiera den som gör sökningen. Alla anrop till webb­servrar förses med rubriken Do not track. Användaren kan välja att låta alla anrop till webbsidor gå genom en proxy, vilket innebär att man surfar genom en anonymitets­server. – –Epic är baserad på Chromium. –– Epic finns på epicbrowser.com.

[förkortningar på E] [organisationer] [processorer] [språktips] [webbläsare] [övervakning] [ändrad 6 mars 2018]

EPC

  1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
  2. – se evolved packet core;
  3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]