ebXML

electronic business XML – en internationell satsning på användning av XML för webbaserad handel över gränserna. Det finns inget XML‑baserat språk som heter ebXML, utan det är en familj av besläktade språk. De ingår i standarden ISO 15000 (länk). Bakom initiativet står FN‑organet CEFACT (länk) och branschorganisationen OASIS. – Se ebxml.org (gammal) och ebxml.xml.org.

[förkortningar på E] [handel] [standarder] [xml] [ändrad 23 februari 2018]

EDSAC

Electronic delay storage automatic calculator – en dator som byggdes i England på 1940-talet. Den var i bruk 1949—1959. Den blev före­gång­are till en annan dator, LEO. – På 2010‑talet pågår Edshack, ett projekt för att återupp­bygga EDSAC. – Se artikel från britt­iska National museum of computing (länk).

[förkortningar på E] [it-historia] [historiska datorer] [ändrad 29 maj 2019]

EDI

electronic data interchange – benämning på standarder för utbyte av information mellan företags it‑system. – EDI var en tidig standard för e‑handel och informations­utbyte mellan företag, och har använts i olika former sedan början av 1980‑talet. På 1990‑talet överflyglades det av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI‑standarden var nämligen för krånglig för att användas av småföretag. Större företag och organisationer har infört det, men ofta på olika, oför­enliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden Ansi X12. – FN:s version av EDI heter Edifact och förvaltas av FN‑organet UN/Cefact (länk). I Sverige finns SFTI (sfti.se), en Edifact‑baserad standard som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner och Ekonomistyrningsverket. – Ett XML‑baserat alternativ till EDI är ebXML.

[e-handel] [förkortningar på E] [standarder] [ändrad 3 december 2019]

Exif

Exchangeable image file format – standard för auto­ma­tisk teknisk beskrivning av bilder som tas med digitala kameror. – Exif lagrar tillsammans med fotot upp­gifter om bland annat vilken kamera (eller mobiltele­fon) som bilden är tagen med, datum och klock­slag, avståndsinställning, bländare, brännvidd, känslig­het (ISO), pixel­mått och slutartid. (Datum och klock­­slag blir fel om de är fel in­ställda på kameran.) Om möjligt sparas också uppgifter om plats, foto­graf och upp­hovs­rätt.  Exif-data följer med när foton över­förs till dator eller sparas digitalt på andra sätt. Man kan få fram Exif‑data genom att klicka på Egen­skaper eller Mer infor­ma­tion när bilden visas. Däremot följer Exif‑data inte alltid med när foton publi­ce­ras på sociala medier. – Standarden för Exif fastställs av Camera and imaging products association (cipa.jp) och finns på denna länk. – Läs också om Jeffrey’s Exif viewer Jeffrey’s image metadata viewer.

[filformat] [förkortningar på E] [kameror] [ändrad 21 juni 2018]

ENIAC

(Electronic integrator and computer) – dator konstruerad 1943—1946 av John Mauchly och J Presper Eckert. – ENIAC räknas, i konkurrens med Howard Aikens Mark I, som den första helt elektroniska generella datorn. – Konrad Zuses Z3 från 1941 var den första datorn, men den var inte elektronisk utan elektromekanisk. Brittiska Colossus var den första helt elektroniska datorn, men den var hårt specialiserad. – Till skillnad från alla moderna datorer räknade ENIAC inte med binära tal, utan med basen 10. Den var mycket snabbare än Mark I, och kunde göra upp till fem tusen additioner per sekund. – Nyligen har det uppmärksammats att ENIAC, som användes i ett hemligt projekt för amerikanska krigsmakten, programmerades av sex kvinnor som var tvungna att uppfinna programmeringskonsten medan de jobbade. De kallades för operatörer, och fick mycket lite erkänsla för sitt pionjärarbete. – Läs om dem i denna artikel i Philly Voice (länk).

[förkortningar på E] [historiska datorer] [it-historia] [programmering] [ändrad 9 mars 2018]

Epic

  1. – Electronic privacy information center – amerikansk organisation för skydd av personlig integritet och med­borgerliga fri­heter på inter­net. – Se epic.org;
  2. Explicitly parallel instruction computing – den processor­arkitektur som används i Intels 64-bitars­processorer. Epic skiljer sig från RISC och CISC, och är konstruerat med tanke på parallell data­behandling. – Läs mer på Intels webb­sidor (länk);
  3. – episk – sedan 00-talet: ”jättestor” (i positiv eller negativ bemärkelse). – Epic failstort misslyckande, dundertabbe. – Ordet epic syftar från början på epos, lång, ofta historisk, berättelse: of epic length – lång som ett epos, alltså mycket lång;
  4. – Epic – webbläsare för anonym och spår­lös surfning. – Epic är alltid inställd på privat surfning. Alla data som har sparats på användarens dator under ett pass raderas automatiskt när man stänger av Epic. Sökningar på sök­motorer slussas genom en proxy för att sök­motorn inte ska kunna identifiera den som gör sökningen. Alla anrop till webb­servrar förses med rubriken Do not track. Användaren kan välja att låta alla anrop till webbsidor gå genom en proxy, vilket innebär att man surfar genom en anonymitets­server. – Epic är baserad på Chromium. – Epic finns på epicbrowser.com.

[förkortningar på E] [organisationer] [processorer] [språktips] [webbläsare] [övervakning] [ändrad 6 mars 2018]