I2S

(Inter-IC Sound, även förkortat IIS och I2s) – den vanligaste standarden för överföring av audio (musik och tal) i digital form mellan elektronisk ut­rust­ning. I2S används bland annat i CD‑spelare. Standarden utvecklades av Philips och infördes 1986. Den förvaltas numera av avknoppade NXP och reviderades 1996. – I2S är en buss som överför tre signaler:

  1. – en bitklocka som håller räkningen på de ettor och nollor som överförs. För varje etta och nolla i dataflödet (punkt 3) överför bitklockan en etta;
  2. – en ordklocka som anger ifall det är vänster eller höger kanal som över­förs för ögonblicket: 0 för vänster kanal, 1 för höger kanal;
  3. – själva dataflödet (musik eller tal).

– Uppdelningen i tre linjer är till för att minska jittret, med andra ord för att ljudet ska kunna spelas upp i jämn takt. – Se NXP:s webbsidor.

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [förkortningar på I] [musik] [1 november 2017]

IMEI

International mobile equipment identity – 15-siffrigt nummer som iden­ti­fi­erar mobiltelefoner. Det hör till själva telefonen, inte till abonnemanget. Numret är fast lagrat i telefonen och överförs till mobil­opera­tören varje gång man ringer upp. IMEI-numret kan användas för att spärra en stulen telefon. Man kan få reda på en mobiltelefons IMEI-nummer genom att knappa in *#06#. Numret består av åtta siffror som identifierar till­verk­are och modell (Type approval code, TAC), sex siffror som identifierar den enskilda telefonen och en kontrollsiffra. – Jämför med IMSI, ett nummer som identifierar mobilabonnemanget.

[förkortningar på I] [mobilt] [30 augusti 2017]