IMEI

International mobile equipment identity – 15-siffrigt nummer som iden­ti­fi­erar mobiltelefoner. Det hör till själva telefonen, inte till abonnemanget. Numret är fast lagrat i telefonen och överförs till mobil­opera­tören varje gång man ringer upp. IMEI-numret kan användas för att spärra en stulen telefon. Man kan få reda på en mobiltelefons IMEI-nummer genom att knappa in *#06#. Numret består av åtta siffror som identifierar till­verk­are och modell (Type approval code, TAC), sex siffror som identifierar den enskilda telefonen och en kontrollsiffra. – Jämför med IMSI, ett nummer som identifierar mobilabonnemanget.

[förkortningar på I] [mobilt] [30 augusti 2017] 

ICCID

förkortning för integrated circuit card identifier – serienummer för SIM-kort. Det är både lagrat på kortet och tryckt på det, och det kan inte ändras. Det finns inte två SIM‑kort med samma ICCID-nummer. ICCID ska inte förväxlas med ett annat nummer, som också finns på SIM-kort, nämligen IMSI.

[förkortningar på I] [mobilt] [ändrad 25 oktober 2017]

ITGC

IT general controls – granskning av it-system. Det kan ses som it:s motsvarighet till revision. Granskningen kan omfatta allt som krävs för att systemet ska fungera som det är avsett, att det är i enlighet med organisationens policy och mål, att det har it-säkerhet och att det följer lagar och bestämmelser. ITGC brukar inte omfatta enskilda applikationer, utan systemet som helhet. – I ITGC kan ingå:

  • – Hur förändringar görs – att förändringar svarar mot verksamhetens behov och är godkända;
  • – Hantering av källkod och dokumentversioner – att källkod skyddas mot oönskade förändringar;
  • – Normer för programvarans livscykel – att it-projekt leds på ett ändamålsenligt sätt;
  • – Regler, policy och processer för åtkomst – att tillgång till organisationens it-resurser ges i enlighet med verksamhetens behov;
  • Incident-hantering – att det finns policy och procedurer för att hantera misstag i användningen av it-systemet;
  • – Problemhantering – hur gör organisationen för att hitta och rätta till den grundläggande orsaken till incidenter;
  • – Teknisk support – hur hjälper organisationen användarna att arbeta mer effektivt och att rapportera och få hjälp med problem;
  • – Hårdvara och mjukvara – konfigurering, testning, hantering, policy och procedurer;
  • Katastrofhantering, backup och återställning – hur säkerställer organisationen att it-arbetet kan fortsätta under svåra omständigheter;
  • – Fysisk säkerhet – hur skyddas it-systemet från yttre skador, orsakade av människor eller av miljön.

[förkortningar på I] [it-system] [it-säkerhet] [ändrad 11 januari 2019]