MIMO

Multiple input multiple output – teknik för radiokommunikation i trådlösa nätverk med flera antenner på samma frekvens, vilket ger högre kapacitet utan att öka energiförbrukningen. – Tekniken bygger på att väggar och andra hinder försvagar och reflekterar radiovågen, vilket gör att radiosignalen når mot­tag­a­ren på flera vägar med mycket små tidsskillnader. I klassisk radioteknik räknas sådant som stör­ningar, men med datoriserad mottagning kan man göra det till en fördel: ett datorprogram analyserar tids­skill­nad­erna i realtid och rekonstruerar en signal som blir tydligare än den skulle ha varit med traditionell teknik. – Standarden 802.11n för trådlösa datanät är en form av MIMO, och den kan under idealiska förhållan­den klara att överföra 250 megabit per sekund. MIMO används ofta tillsam­mans med kodnings­tekniken OFDM. – MIMO ger också möjlighet att koncentrera radiosignalen i mottagarens riktning, se strålformning. – En variant av MIMO heter Blast. – MIMO är en typ av smart antenn. – Läs mer i Wikipedia. – Läs också om virtuell MIMO och jämför med DAS. – Massiv MIMO använder hundratals små antenner tätt intill var­andra. Den tekniken har utvecklats i samarbete mellan Lunds universitet och universitetet i Bristol, England (länk).

[förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 februari 2018]

M2M

machine-to-machine – kommunikation mellan maskiner, apparater och datorer via inter­­net eller andra dator­­nät. Syftet är vanligen att möjlig­­göra styrning och över­­vak­ning med auto­ma­tik, eller att kunna utföra det på distans. – Jäm­för med A2A, application-to-application och C2C, computer-to-computer.

[datakommunikation] [förkortningar på M] [N2N-uttryck] [sakernas internet] [ändrad 14 juni 2017]

Marid

MTA authorization records in DNS – en nerlagd arbetsgrupp som inom internets tekniska ledningsgrupp IETF ut­arbe­tade förslag om att motarbeta spam genom att göra det svårare att förfalska avsändaradresser i e‑post. Gruppen lades ned i september 2004 på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID. – Arbetsgruppens webbsidor finns kvar på IETF:s webbsidor.

[e-post] [förkortningar på M] [identifiering] [nerlagt] [spam] [ändrad 28 december 2019]

MIPS

  1. mips – miljoner instruktioner per sekund. Mått på dators eller processors prest­anda. Skrivs med litet m. – Läs också om bogo­mips;
  2. – MIPS Technologies, tidigare MIPS Computer Systems – uppköpt amerikansk tillverkare av RISC‑processorer. MIPS ägdes 1992—2000 av datortillverkaren SGI, och till­verkade då en pro­cessor med namnet MIPS för kraftfulla datorer, så kallade arbetsstationer. Till­verkningen av MIPS‑processorer för persondatorer och servrar lades ner 2006. Därefter utvecklade MIPS processorer för in­byggda system och spel­konsoler med pro­cessorn Pro­aptiv. Före­taget ingick i OESF. 2012 med­delade MIPS att det skulle ge sig in på marknaden för små, ström­snåla processorer för mobiltelefoner och surfplattor. – I februari 2013 blev det klart att MIPS såldes för 100 miljoner dollar till brittiska Imagination Technologies (länk). Imagination Technologies köptes i sin tur i september 2017 av amerikanska Canyon Bridge (canyonbridge.com), och då såldes MIPS till Tallwood Venture Capital för 65 miljoner dollar. I juni 2018 såldes MIPS vidare till amerikanska Wave Computing (länk). – Se wavecomp.ai/mips‑technology/.

[företag] [förkortningar på M] [måttenheter] [prestanda] [processorer] [uppköpt] [ändrad 17 november 2018]

MMORPG

massive multiplayer online role-playing game – dator­spel som har formen av ett rollspel, och som har många deltagare som spelar mot varandra genom internet.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 30 juni 2017]