O2O

förkortning för online to offline. – O2O syftar på affärsmodellen där kunden beställer och betalar genom internet, men hämtar den beställda varan i en butik eller annan lokal. (Posten räknas inte.) Det kan göras genom sam­arbete mellan det säljande företaget och det som lämnar ut varan. Det kan också göras genom att ett företag som ursprungligen har sålt genom post­order skaffar sig egna försäljnings- eller ut­läm­nings­ställen.

[förkortningar på O] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 12 juli 2017]

ORB

kort för object request broker – objektväxel – program som knyter ett programs användargränssnitt (klienten) till andra program. ORB:er ingår i CORBA, en numera sällan använd standard från 1990-talet för komponentbaserad programmering med objektorienterad teknik. ORB:ens uppgift är att länka användargränssnittet till de objekt som behövs för varje specifik uppgift, och att förmedla kommunikationen mellan användargränssnittet och objekten. Om alla komponenter är skrivna enligt CORBA:s principer ska en ORB kunna koppla ihop dem, oberoende av operativsystem, programspråk och datortyp.

[förkortningar på O] [programmering] [ändrad 14 oktober 2018]

OSS

  1. – förkortning för Open sound system – ett gränssnitt för inspelning och upp­spel­ning av ljud i Unix och Unixkompatibla operativsystem. OSS ingår i en del utföranden av Unix och Linux, men inte i alla. Det beror dels på krångel med licensvillkor, dels på att OSS, som först utvecklades i början av 1990‑talet, anses föråldrat. (Linux har som standard ALSA, Advanced Linux sound architecture.) – OSS utvecklades av Hannu Savolainen och utvecklas av 4Front Solutions, se opensound.com;
  2. – se operations support system.

[förkortningar på O] [industriell it] [ljudinspelningar] [mjukvara] [telekom] [ändrad 12 september 2019]

OTA

(over-the-air)trådlös, radio-, markburen (om tv‑sändningar). Används ibland om uppgraderingar och underhåll som görs via trådlösa nät eller, om det gäller mobiltelefoner, via mobilnätet. – Läs också om FOTA (firm­ware over-the-air).

[förkortningar på O] [trådlöst] [ändrad 30 juni 2017]