ODMG

Object data management group – (före 1998 Object database management group) – en samarbetsorganisation för leverantörer av objektdatabaser, upplöst 2001; en branschstandard med samma namn. – ODMG utarbetade standarder för hur applikationer ska utformas för att kunna samverka med objektorienterade databaser, oavsett leverantör. De standarder som organisationen utvecklade före sin nedläggning finns på webbplatsen odbms.org (fortfarande aktiv 2018).

[databaser] [förkortningar på O] [nerlagt] [organisationer] [ändrad 18 december 2018]

OEM

(original equipment manufacturer) – företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt (med kosmetiska ändringar) under sitt varumärke. Exempel: Apples laserskrivare tillverkades i själva verket av Canon, som också sålde laserskrivare under sitt eget varumärke. Tillverkaren kan anpassa produkten till det beställande företagets önskemål. – OEM är alltså inte riktigt samma sak som legotillverkning, vilket innebär att tillverkningsföretaget får ritningarna (exakta specifikationer) av det företag som beställer produkten. – Förkortningen OEM används på ett inkonsekvent sätt: ibland står det för tillverkaren, ibland för säljföretaget. Det företag som ”OEM:ar” kan ibland vara tillverkaren, ibland säljföretaget. Om tillverkningsföretaget utvecklar produkten på uppdrag av det andra företaget talar man om original design manufacturing (ODM).

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [innovation och produktion] [ändrad 23 november 2018]

OASIS

  1. Organization for the advancement of structured information standards – en organisation som fast­ställer och sprider standarder för öppet informationsutbyte mellan organisationer. Oasis utarbetar bland annat standarder för tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och web services. Bland medlemmarna finns IBM, Microsoft, Novell†, Sun† och Xerox. – Se oasis‑open.org;
  2. Open access scholarly information sourcebook – organisation som sprider kunskap om öppen tillgång till kunskap och forskningsresultat för alla. – Se openoasis.org (troligen nerlagd; arkiverad sida);
  3. – se också Oasis Labs.

[förkortningar på O] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 11 november 2019]

opex

driftskostnaderkostnader för att hålla pro­duk­tionen  i gång och för användningen av en pro­dukt, tjänst eller ett system. Om­fattar sådant som förbruknings­material, elektricitet, lokal­kost­nader och löner. – Opex är kort för operating expenditures. – Alterna­tivet är capex – anläggningskost­nader.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [ändrad 18 oktober 2018]