ppi

förkortning för pixels per inch, bildpunkter eller pixel per tum. En tum är 25,4 millimeter. Ppi är den vanliga måttenheten för upplösning av bilder som visas på bildskärm eller läses in av skanner. När det gäller bilder som trycks eller skrivs ut på papper används måttet dpi, dots per inch. Men det är inte ovanligt att ppi och dpi blandas samman.

[bildskärmar] [måttenheter] [förkortningar på P] [ändrad 8 augusti 2017]

PSD2

EU:s andra betaltjänstdirektiv. – Målet för direktivet är att skapa en gemensam europeisk marknad för betaltjänster: det ska inte vara svårare att skicka pengar till Grekland än till Örebro. Ett annat mål är att öppna bankerna för fristående betaltjänster. Man ska kunna ha sina pengar på en bank, men betala räkningar med en betaltjänst som den banken inte har något att göra med – med pengarna som man har på banken. – PSD2 röstades igenom av Europeiska unionens råd i november 2015, och gäller i EU:s medlemsländer från januari 2018. – PSD står för Payment services directive. PSD2 är en vidareutveck­ling av den första PSD från 2007. – Mer på EU:s webbsidor och på Finansinspektionens webbsidor.

[betalningar] [eu] [förkortningar på P] [ändrad 15 juni 2018]