SQL

standardiserat frågespråk för data­­baser. – SQL an­vänds för att ställa frågor (queries) till relations­data­baser, och för att ändra och upp­­datera databaser. – SQL ut­veck­lades av IBM på 1970-talet, och är en öppen standard. Både den inter­nationella standardiserings­organisationen ISO och ame­ri­kan­ska ANSI har fast­ställt standarder för SQL. – Me­ningen är att SQL ska fungera på samma sätt i alla data­­bas­­hanterare, oav­­sett leverantör. – SQL är så nära för­­knippat med relations­­data­­baser att SQL ibland används som syno­nym: en SQL‑data­bas är alltså samma sak som en rela­tions­­data­­bas. – Namnet: SQL är egent­ligen ingen för­kortning. Första ver­sionen av SQL utvecklades 1974 av Don Chamberlin (länk) med flera på IBM, och fick då heta Structured English query language, för­­kortat Sequel. Andra versionen kom 1977—78 och kallades för Sequel/2, vilket av juridiska skäl ändrades till SQL. Numera brukar SQL ut­tydas som structured query language, men det är en efter­­hands­­kon­struk­tion. Enligt ISO står SQL för SQL query language, en så kallad re­kursiv för­­kort­ning. Det är vanligt att uttala SQL som eng­el­ska sequel, men det är lika rätt att utläsa för­­kort­ningen på svenska, bok­stav för bok­stav (”ess-ku-ell”). – Se ISO:s webbsidor (länk) och ANSI:s webbsidor (länk). – Läs också om NoSQL, en ny typ av data­­baser som inte är an­passad till SQL, och om YeSQL.

[databaser] [förkortningar på S] [ändrad 25 juni 2017]

SUSE

utförande (distribution) av Linux som säljs och utvecklas av före­taget med samma namn. Företaget SUSE ägs sedan juli 2018 av svenska EQT (se pressmeddelande). – SUSE utvecklades i början av 1990‑talet av ett tyskt företag med samma namn (för­kortning för Software- und Systementwicklung). I november 2003 köpte Novell† före­taget, och 2010 köpte Attach­mate i sin tur Novell och gjorde SUSE till en separat affärs­enhet. 2014 köptes Attachmate i sin tur av Micro Focus, som i sin tur sålde det till EQT 2018. – Se suse.com. – SUSE stöder också en grupp av frivilliga som vidareutvecklar SUSE under namnet OpenSUSE, se opensuse.org. (Namnet skrivs numera officiellt SUSE, men ursprungligen skrevs det SuSE.)

[förkortningar på S] [linux] [ändrad 23 november 2018]