SSEK

en svensk tjänst för säker elektronisk kommunikation mellan företag. – SSEK bygger på känd och beprövad teknik för kryptering och kommunikation. Den är uppbyggd på ett enhetligt sätt för att inte varje företag ska skapa en egen variant. SSEK får användas gratis, och används av många svenska företag och myndigheter. – Initiativet till SSEK togs av SEB och Skandia, och den första versionen kom 2002. – Se ssek.org.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på F] [kryptering] [ändrad 12 november 2018]

SD-WAN

förkortning för software-defined wide area network, mjukvarudefinierat långdistansnätverk – ett wide area network där man:

  1. – separerar styrning, inställningar och övervakning (kontrollplanet) från den utrustning som kopplar kommunikationen (dataplanet). Kontrollplanet konfigureras och styrs från en central server i nätverket. Routrar och switchar kan vara av enklare utförande (mindre processorkapacitet) eftersom de inte behöver ”tänka själva”. Ändringar, uppdateringar och andra instruktioner kan skickas till alla noder i nätverket i en enda operation;
  2. – nätverket kan använda flera slags fysiska förbindelser och nätverkstekniker mellan noderna, beroende på omständigheter och policy. Om en förbindelse är nere eller krånglar kan kommunikationen styras över till en annan. Ett SD-WAN kan också hantera molntjänster och mobila användare på ett enklare sätt, eftersom sådana förbindelser inte behöver kopplas genom huvudkontorets nod. 

[förkortningar på S] [nätverk] [ändrad 30 januari 2019]