ITIL

IT Infrastructure Library – inofficiell internationell standard för hur man sköter it‑system och it‑tjänster. – ITIL ges ut som böcker eller filer av det brittiska före­taget Axelos (länk). Det finns också kurser och examinationer som gäller ITIL. – ITIL kom från början från en brit­tisk myn­dig­het, dåvarande OGC, Office of govern­ment commerce, numera del av Crown commercial service (länk). Men sedan 2013 till­hör ITIL före­­taget Axelos, som ägs gemen­­samt av brittiska Cabinet office (mot­svarar ungefär statsrådsberedningen i Sverige) och det brittiska företaget Axelos (se axelos.com). – Läs mer på axelos.com/itil. – Se också ITSM.

[förkortningar på I] [it-system] [standarder] [ändrad 6 april 2017]

ITSM

Information technology service management – anpassning av it till verksamhetens krav, genomfört effektivt och utan slöseri genom användning av bepröv­ade, dokumenterade metoder. En internationell organisation för ITSM är itSMF (länk). – Läs också om ITIL.

[förkortningar på I] [it-system] [organisationer] [ändrad 6 april 2017]

SEMAT

Software engineering method and theory – ett enhetligt sätt att beskriva systemutvecklingsmetoder, utvecklat av bland andra Ivar Jacobson. Semat strävar efter att på ett entydigt sätt beskriva de teoretiska grunderna för systemutveckling och tillvägagångssätten vid realisering av system. Semat är till stor del agnostiskt när det gäller teorier och metoder, men rymmer vissa värderingar. Till exempel att agila metoder vanligtvis är bra och att vattenfallsmetoden inte är bra. – Se semat.org.

[förkortningar på S] [systemutveckling] [ändrad 1 september 2020]

Marid

MTA authorization records in DNS – en nerlagd arbetsgrupp som inom internets tekniska ledningsgrupp IETF ut­arbe­tade förslag om att motarbeta spam genom att göra det svårare att förfalska avsändaradresser i e‑post. Gruppen lades ned i september 2004 på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID. – Arbetsgruppens webbsidor finns kvar på IETF:s webbsidor.

[e-post] [förkortningar på M] [identifiering] [nerlagt] [spam] [ändrad 28 december 2019]

RISC

  1. – reduced instruction set computer – typ av processor (inte en hel dator, trots namnet) som behandlar en liten uppsättning enkla in­struk­tioner, men gör det snabbt. Detta visade sig, när tekniken togs i bruk på 1980‑talet, gå snabbare än att använda de tidigare CISC‑pro­cessorerna, som hade komplicerade instruktioner. När man kompilerar för en RISC‑processor blir resultatet alltså inte kod med CISC‑processorernas kraft­­fulla men tidskrävande instruktioner, utan ett större antal enkla instruktioner som det går snabbt att exekvera. – Intel har aldrig tillverkat RISC‑processorer, men andra processortillverkare gör det, eller har gjort det. Teknikens storhets­tid var på 1990‑talet. Den har i de många samman­hang ersatts av Epic, men ARM:s processorarkitektur, som är den mest spridda i världen på 2010‑talet, är baserad på RISC. – Idén till RISC‑processorer kläcktes 1974 av John Cocke (1925—2002, se IBM:s webbsidor)IBM Research, och utvecklades av David Patterson;
  2. – se Risc OS.

[förkortningar på R] [operativsystem] [processorer] [ändrad 10 juni 2019]

MIPS

  1. mips – miljoner instruktioner per sekund. Mått på dators eller processors prest­anda. Skrivs med litet m. – Läs också om bogo­mips;
  2. – MIPS Technologies, tidigare MIPS Computer Systems – uppköpt amerikansk tillverkare av RISC‑processorer. MIPS ägdes 1992—2000 av datortillverkaren SGI, och till­verkade då en pro­cessor med namnet MIPS för kraftfulla datorer, så kallade arbetsstationer. Till­verkningen av MIPS‑processorer för persondatorer och servrar lades ner 2006. Därefter utvecklade MIPS processorer för in­byggda system och spel­konsoler med pro­cessorn Pro­aptiv. Före­taget ingick i OESF. 2012 med­delade MIPS att det skulle ge sig in på marknaden för små, ström­snåla processorer för mobiltelefoner och surfplattor. – I februari 2013 blev det klart att MIPS såldes för 100 miljoner dollar till brittiska Imagination Technologies (länk). Imagination Technologies köptes i sin tur i september 2017 av amerikanska Canyon Bridge (canyonbridge.com), och då såldes MIPS till Tallwood Venture Capital för 65 miljoner dollar. I juni 2018 såldes MIPS vidare till amerikanska Wave Computing (länk). – Se wavecomp.ai/mips‑technology/.

[företag] [förkortningar på M] [måttenheter] [prestanda] [processorer] [uppköpt] [ändrad 17 november 2018]

TIA

Terrorism information awareness, tidigare Total information awareness – om­fatt­ande amerikansk satsning på insamling och analys av information som medel mot terrorism. TIA påbörjades efter ter­ror­ist­an­greppet den 11 sep­tem­ber 2001 med stöd av lagpaketet Homeland security act. Satsningen på TIA har kritiserats för att den hotar den konstitutionella rätten till privat­liv och yttrandefrihet. Projektet sam­ord­nades av amerikanska krigs­makt­ens forskningsanstalt Darpa. Från 2006 avvecklades TIA under sitt eget namn, men projektet har helt eller delvis överförts till NSA.

[förkortningar] [politik] [övervakning]