MUSH

multi-user shared hallucination, alternativt: …hack, …holodeck eller …habitattextbas­erat socialt forum där många använd­are samtidigt agerar i en fiktiv värld. Alltså ett slags rollspel på nätet. Till skillnad från i liknande spel (se MMORPG) har deltag­arna i en MUSH möjlig­het att ändra och lägga till saker i den gemen­samma miljön. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 8 november 2018]

MMORPG

massive multiplayer online role-playing game – dator­spel som har formen av ett rollspel, och som har många deltagare som spelar mot varandra genom internet.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 30 juni 2017]

e

förkortning för elektronisk. – e används om tjänster på internet som e‑post, e‑brev, e‑bok, e‑card, e‑cash, e‑choupal, e‑dress, e‑fense, e‑handel, e‑id, e‑inkludering, e‑learning, e‑legitimation, e‑papper, e‑recept, e‑signatur, e‑stämpel, e‑textil, e‑waste, e‑vice, e‑zine och generation e samt i mer eller mindre skämt­samma ord som e‑bandon, e‑pistel och i före­tags­namn. Skrivs på svenska med litet e och binde­streck. (Det före­kommer att bindestrecket ute­lämnas, till exempel i stavningen epost, som inte rekommenderas här, men grund­regeln är att binde­strecket ska vara med. För engelska, se däremot email.) – e används också som allmänt trendig för­led som alternativ till cyber och digital.

– Se också E.

[e] [förkortningar på E] [jargong] [ändrad 18 december 2020]

BARK

Binär automatisk relä­kalkylator – en dator byggd 1950 i Sverige. – BARK var klar före BESK†, som brukar räknas som Sveriges första dator. Men BARK var inte elek­tro­nisk – i stället för radio­­­rör och tran­sis­to­rer hade den reläer, som en automa­tisk telefon­­växel från samma tid. – Howard Aiken† lär ha sagt att ”det här är den första dator jag sett utanför Harvard som faktiskt fungerar”. – Se denna länk och se Wiki­pedia.

[förkortningar på B] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 28 september 2018]

KMD

Kazaa media desktop – gratisprogram för sökning, uppspelning, visning och spridning av filer på internet i samverkan med andra användare av programmet. Utvecklat av företaget Sharman Networks och avsett för nätet Fasttrack. – Kazaa media desktop var i mitten av 2003 världens dittills mest spridda datorprogram. Numera avvecklat.