GitHub

en webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – GitHub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för programutvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklingsprojekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till projektet och ger över­blick över hur projektet framskrider. – I slutet av mars 2015 utsattes GitHub för intensiva överbelastnings­attacker, möjligen därför att sajten tillhandahåller koden till två program för att kringgå Kinas internet­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har haft ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft ville köpa GitHub, och affären blev klar i oktober 2018. – Läs också om GitHub Archive Program.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 17 november 2019]

copyleft

tillämpning av upp­hovs­rätt med syftet att slå vakt om principen fri mjukvara. – Copy­left inne­bär att den som har upp­hovs­rätten till ett datorprogram (eller till något annat) offentligt meddelar att alla som vill får använda programmet fritt: ladda ner det, köra det, kopiera det, ändra det och sprida det vidare, även mot betalning. Men bara på ett villkor: om man sprider programmet vidare måste man ge alla efterkommande användare samma rättigheter och skyldigheter i led efter led. Det gäller inte bara för hela programmet, utan också för varje del av det. Och eftersom upphovsrättshavaren inte har avsagt sig upphovsrätten, utan fortfarande äger den, kan hon stämma den som bryter mot copyleftprincipen. Detta framgår av den licens, general public license (GPL), som alltid ska följa med pro­grammet. – Ordet copyleft är en ordlek på copyright (upphovsrätt). – Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, IDDN och kopimi.

[fri mjukvara] [upphovsrätt] [ändrad 22 maj 2021]