elektromagnetisk strålning

ljus och radiovågor är de mest kända formerna av elektromagnetisk strålning. Andra former av elektromagnetisk strålning är mikrovågor, röntgenstrålning och radioaktiv strålning. – Elektromagnetisk strålning överför energi som realiseras som ljus, värme eller elektrisk ström.  Elektromagnetisk strålning ska inte förväxlas med elektromagnetiska fält, även om de två fenomenen hör ihop. – Elektromagnetisk strålning uppstår när elektroner ändrar hastighet eller riktning. Det uppstår till exempel i växelströmsledningar. Strålningen, som mäts i hertz, överför energi med ljusets hastighet. – De flesta formerna av elektromagnetisk strålning på jordytan är oskadliga i vanligt förekommande doser, och vi märker dem som ljus eller värme. Det finns dock farhågor om att även omärkliga doser av mikrovågor, till exempel från mobiltelefoner, kan skada människor. – Till den elektromagnetiska strålningen räknas även så kallad joniserande strålning, alltså röntgenstrålning och radioaktiv strålning, som även i små doser är skadlig för människor. Sådan strålning ska inte förväxlas med strålningen från vanliga elektriska och elektroniska apparater. – Läs mer på Strålskyddsinstitutets webbsidor: länk.

[fysik] [ändrad 25 november 2020]

koaxialkabel

elektrisk kabel som är konstruerad för att inte störa annan elektrisk utrustning och inte heller bli störd av elektriska signaler utifrån. Används som antennkabel för radio och tv, för mätutrustning och ibland i datorteknik (jämför med partvinnad kabel och folieskärmad kabel). Koaxialkablar har en inre koppartråd, kärnan, som leder den elektriska strömmen. Den är omgiven av isolering, och isoleringen är i sin tur omgiven av flätade trådar av koppar (en ”strumpa”) som fungerar som skärm. Runt detta finns ytterligare isolering. Skärmen är kopplad till jord. – Det fungerar så här: När ström rör sig i en elektrisk ledning uppstår alltid ett elektromagnetiskt fält. Det är ett slags radiovågor som kan störa andra elektriska anordningar, men i en koaxialkabel kommer det elektromagnetiska fältet inte längre än till skärmen. Fältets energi går åt till att sätta elektronerna i skärmen i rörelse, och de försvinner i jorden utan att ställa till störningar. På samma sätt kan en signal i en elektrisk ledning störas av elektromagnetiska fält utifrån, men sådana störningar absorberas också av koaxialkabelns skärm. Störningsfriheten blir aldrig hundraprocentig, men tillräckligt bra för det mesta. – Benämningen koaxial betyder som har samma axel. Förkortas ofta koax. Ett koaxnät är ett datanät av koaxialkablar. – På engelska: coaxial cable.

[elektrisk ström] [kablage] [ändrad 20 oktober 2018]

piezoelektricitet

omvandling av mekaniskt tryck till elektricitet. Detta är möjligt med vissa kristaller. Det uppstår en elektrisk spänning när kristallerna utsätts för tryck och därför deformeras en aning. Detta kan användas för att generera en elektrisk impuls, till exempel när man trycker på en knapp. Det omvända fungerar också: om man matar in en elektrisk ström i en piezoelektrisk kristall börjar den pulsera med jämn frekvens.

[elektrisk ström] [ändrad 2 december 2019]

fjärilseffekt

(the butterfly effect) – i kaosteori: fenomenet att en obetydlig händelse kan utlösa en stor förändring. Den klassiska formuleringen är att en fjäril som fladdrar med vingarna i Amazonas kan orsaka en virvelstorm i Texas. Resonemanget är att fjärilen inleder en kedjereaktion som till sist orsakar virvelstormen. Fjärilseffekten beskrevs först av Edward Lorenz†. – Observera att poängen är att det i praktiken ofta är omöjligt att fastställa den exakta orsaken till en stor händelse – inte att man kan orsaka virvelstormar genom att trixa med en fjäril.

[fysik] [matematik] [ändrad 5 augusti 2018]

pulserande strömförsörjning

(switching-mode power supply, förkortas SMPS) – ett alternativ till transformatorer: en elektrisk omvandlare som hackar sönder strömmen genom att slå på och stänga av strömmen många gånger per sekund. Spänningen omvandlas genom val av av- och på­slags­tid. Puls­erande strömför­sörj­ning har hög verk­nings­grad jämfört med vanliga transformatorer och tar mindre plats. Tekniken används bland annat i datorer och tv-app­arater. Läs mer i Wikipedia.

[elektrisk ström] [ändrad 10 oktober 2018]