COO

  1. – se chief operating officer och chefstitlar på C;
  2. förkortning för cell of origin – den basstation som ett mobiltelefonsamtal kommer från. – Uttrycket betecknar också en teknik för att lokalisera den som ringer. Den används av räddningstjänst i USA, men också för kommersiella ändamål, som att fast­ställa varifrån någon ringer efter taxi. Metoden är enkel, men ger inte särskilt exakt resultat, särskilt om om den uppringande är flera kilometer från basstationen. (I Europa används i stället metoder som med ledning av tidsdifferensen räknar ut den uppringandes avstånd från minst tre bas­stationer (så kallad trilaterering), vilket gör att positionen kan räknas fram med hög träffsäkerhet.)

[chefstitlar] [förkortningar på C] [geo] [mobilt] [ändrad 8 januari 2018]

geocaching

skattjakt med GPS – tävling där del­tag­arna ska hitta en skattgömma (på engelska cache) med hjälp av GPS och tips på webbsidor. – ”Skatten” är gömd ute i naturen eller på något annat ställe som är åt­kom­ligt, men svårt att hitta. – Läs mer på geocaching.se. – Läs också om biocaching.

[spel] [utomhusnavigering] [ändrad 31 oktober 2017]

vägledd GPS-navigering

GPS‑navigeringssystem som löpande ger bilförare anvisningar om rutten. – GPS‑navigatorer har ofta en bildskärm som visar hur vägen ser ut framför bilen, och visar var man ska svänga. Vanligtvis ger GPS‑navigatorn också talade anvisningar. Man kan då tala om röstvägledd GPS‑navigering. – På engelska: turn‑by‑turn [GPS] navigation.

[bilar] [utomhusnavigering] [ändrad 21 januari 2018]

Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – ett europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). – Galileo är alltså ett nyare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad omfattning i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från europeiska breddgrader än GPS‑satelliterna, och utrustade med exaktare atomur än vad GPS‑satelliterna har. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Tillsammans med GPS‑systemets 30 satelliter ska det ge nästan 100‑procentig tillgänglighet på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU‑länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem. – Läs mer om Galileo här;

  2. – en nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyanvändare och för användning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. – Intel har också utvecklat en mer påkostad enkortsdator, Minnowboard†, och den kraftfulla Joule†. – Se Intels webbsidor;
  3. Galileo Project – ett projekt för att söka efter tecken på utomjordisk teknik i vårt solsystem. Galileo-projektet inleddes 2021 på initiativ av astronomen Avi Loeb (länk) på Harvard. – Se Harvards webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 22 september 2021]

GPS spoofing

(sändning av) falsk GPS‑signal, vilseledande GPS – utsändning av en felaktig GPS‑signal för att få flygplan att krascha eller fordon att åka fel, eller för andra syften. Eftersom GPS‑signaler också används för exakt tidsinställning kan en falsk GPS‑signal ställa till problem i system med höga krav på exakt tid och synkronisering. – Läs mer här, i denna artikel i New Scientist och i Wired. (Se också spoofing.)

[it-säkerhet] [utomhusnavigering] [ändrad 6 april 2021]

GPST

GPS-tid – den tidsskala som används i GPS‑systemet. – GPS‑tid synkronisera­des 1980 med den internationella tidsskalan UTC, men har till skillnad från UTC aldrig lagt till skottsekunder. Därför låg GPS‑tid i maj 2017 före UTC med 18 sekunder. Avvikelsen rättas vanligtvis till i den utrust­ning som får tid direkt från GPS‑satelliterna. De får med signalen från GPS‑satelliterna också information om hur stor avvikelsen är mellan UTC och GPS‑tid, och kan justera sig själva automatiskt. – GPS‑tiden beräknas av atomur på varje satellit, men tidsangivelserna samordnas av United States Naval Laboratory. Mer på gps.gov.

[förkortningar på G] [tidmätning] [ändrad 2 december 2019]