alfakanal

(alpha channel) – i datorgrafik: information om hur genom­siktlig varje enskild pixel (bild­punkt) i en bild är. – Alfakanaler är an­vänd­bara när man arbetar med dator­grafik i flera lager. Det som slut­ligen visas på bild­skärmen är då en bild som är samman­satt av flera bilder, som man kan tänka sig som lager. Varje lager skymmer bakom­liggande skikt helt eller delvis. Skikten kan vara helt eller delvis genomsiktliga, som färgat glas. – På bildskärmen finns det ju bara ett skikt med pixlar. Varje pixel kan då antingen ha samma färg som motsvarande pixel i det översta skiktet eller vara en blandning av motsvarande pixlar i flera skikt. – Varje punkt i alfa­kanalen har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 inne­bär att punkten är helt genom­siktlig, alltså att den är inte alls skymmer pixlar i bakomliggande skikt. Värdet 1 betyder att pixeln är helt ogenom­siktlig och alltså helt döljer pixlar i bakomliggande skikt. – I dator­färggrafik har varje bild­punkt tre värden: rött, grönt och blått (se RGB); finns det en alfa­kanal har varje bild­punkt dess­utom ett fjärde värde.

[bildbehandling] [bildskärmar] [ändrad 3 januari 2018]

Gianduia

en försvunnen teknik för att visa rörliga bilder och annat grafiskt krävande material på webbsidor. – Gianduia utvecklades 2009 av Apple som alternativ till Flash†. Efter 2010 har det inte hörts något från Apple om Gianduia. – Namnet: Gianduia är italiensk choklad med finmalda hasselnötter.

[grafik] [nerlagt] [ändrad 4 oktober 2022]

tessellation

eller tessellering – täckande av en yta med geometriska figurer. Ingen överlappning och inga luckor är tillåtna. Det ska vara identiska figurer eller kombinationer av ett fåtal geometriska former, till exempel åttasidingar och kvadrater. – I datorgrafik talar man om tessellering när ett program delar in en yta i mindre och mindre delar, vanligtvis trianglar. Syftet är att efterlikna en detaljrik yta (textur) utan att behöva beskriva den punkt för punkt. Trianglarna är därför inte exakt identiska utan lätt deformerade. På så sätt kan man förhöja intrycket av att en yta är ojämn.

[grafik] [ändrad 17 september 2019]