panel

(tile) – i Windows PhoneWindows 8 och deras efterföljare: rektangulära fält som ligger kant i kant på bildskärmen, och som närmast mot­svarar ikoner. De kallas också för levande paneler (live tiles), efter­som de inte behöver vara statiska bilder, utan kan visa information som upp­dateras hela tiden. – Se också Metro (in­aktu­ellt namn).

[grafiskt användargränssnitt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

virtuellt skrivbord

skrivbord (desktop) som är åt­komligt från vilken dator som helst. Man ska kunna byta dator och plats och ta med allt som finns i det grafiska användargränssnittet till den nya datorn. Skriv­bordets inne­håll lagras på en server i stället för på an­vänd­arens dators hård­disk. Det kan sedan hämtas från valfri dator som är till­gänglig via nätet. – Det som lagras på servern är inte bara skrivbordets ut­se­ende med ikoner, utan också kopp­lingen till det som är sparat på skriv­bordet – tekniken för­ut­sätter att an­vänd­aren kan få till­gång till allt på skriv­bordet genom nät­verket. – Benämningen virtuellt skrivbord anknyter till termer som virtuellt tangentbord, men strängt talat är ett virtuellt skrivbord inte mer virtuellt än vanliga skrivbord i grafiska användargränssnitt: skillnaden är bara att det lagras på en server i stället för på persondatorns hårddisk. Om det virtuella skrivbordet hanteras av en molntjänst talar man på engelska om desktop-as-a-service (DaaS). – På engelska: virtual desktop.

[grafiskt användargränssnitt] [virtuellt] [ändrad 25 september 2018]

Unity

ett grafiskt användargränssnitt som användes i Ubuntu fram till 2017. Därefter återgick Ubuntu till vanliga Gnome. Se inlägg på Ubuntus blogg. – Mer exakt var Unity ett skalprogram för Gnome. Det fanns i två versioner, Unity och Unity 2D, som såg nästan likadana ut, men som skilde sig i uppbyggnad. Den vanliga benämningen Unity 8 eller Unity8 syftar på den sista versionen av Unity. – Organisationen UBports (ubports.com) utlovade 2017 att den skulle fortsätta att utveckla Unity (se denna länk), men arbetet tycks ha avstannat. – Se också unity8.io.

[grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 12 augusti 2019]

dash

 1. – engelska för tecknet , se tankstreck;
 2. – arbetsnamn på det program­språk som sedan fick namnet Dart;
 3. – sökfunktionen i Ubuntu;
 4. – se Amazon Dash;
 5. – se dashboard;
 6. Dash – nerlagda smarta hörsnäckor från det tyska företaget Bragi . De släpptes till försäljning i januari 2016. Efter problem med leveranser sålde företaget Bragi sin hårdvaruverksamhet till ett icke angivet företag i april 2019 för att enbart ägna sig ut utveckling av hårdvara i samarbete med taiwanesiska Asia Universal Technology.  – Snäckorna, som var av typen in‑ear (man tryckte in dem i hörselgången), var trådlösa, hade inbyggd musikspelare med lagring, hade sensorer för stegräkning och mätning av annan träning, kunde filtrera bort yttre ljud, kunde styras med handgester och huvudskakningar och kunde kopplas till en smart mobil. – Se bragi.com (nere i augusti 2019 – arkiverad).

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ljud och bild] [nerlagt] [programspråk] [sökningar] [tecken] [ändrad 3 augusti 2019]

3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible3d‑ritning). – 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

 • – papper som lamineras (limmas ihop av många tunna skikt);
 • – gips i många lager;
 • – trä eller metall som fräses;
 • – eller flytande plast som härdas med laser (se computed axial lithography).

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) eller i en vätska kallas för fri­form­ning, friformsframställning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. Sedan mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. – Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering).

[industriell it] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 11 juni 2019]

skal

 1. (shell, shell interface, på svenska också skalprogram) – textbaserat användargränssnitt till Unix. Det finns många sådana som användarna kan välja bland. Se också kommandotolk. – Ordet skal/shell används ibland också om grafiska användargränssnitt till Unix, och om textbaserade användargränssnitt till andra operativsystem. Man talar om skal eller skalprogram när det klart kan särskiljas från operativsystemet och eventuellt bytas ut;
 2. – (shell) – program som tar emot och förmedlar instruktioner till en resurs i systemet för att underlätta, snabba upp eller öka säkerheten;
 3. – (skin) – utbytbar utformning av det grafiska användargränssnittet för datorprogram som mp3-spelare eller webbläsare. Skalet ändrar inte programmets sätt att fungera, det är en rent kosmetisk förändring av det som visas på bildskärmen.