Metro

tidigare namn på an­vändar­gräns­snittet i Windows 8. I augusti 2012 slut­a­de Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska före­taget Metro AG, och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även be­näm­ningen Modern UI (UI står för user inter­face, an­vändar­gräns­snitt) har före­kommit. – Metro var från början namnet på Micro­softs principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska in­for­ma­tion i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simu­le­rade tre­dimen­sio­nella effekter används. An­vändar­gräns­snittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[grafiskt användargränssnitt] [windows] [ändrad 24 april 2017]

Common desktop environment

(CDE) – ett gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif, togs fram på 1990‑talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser, som gemensamma arbetsytor (”skrivbord”) för flera användare. – Efter 1990‑talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner från Sourceforge (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [unix] [ändrad 9 oktober 2018]

ikon

(icon) – liten bild som i grafiska användargränssnitt står för en fil, ett program, ett tillbehör. – En ikon kan utlösa olika händelser genom att användaren pekar och klickar på den, eller flyttar den. Användaren kan till exempel öppna en fil (ett textdokument, en bild, en video eller en ljudfil), öppna en mapp eller starta ett program genom att klicka på ikonen. Man kan också flytta filer eller kasta dem genom att dra dem med musen till en mapp eller till papperskorgen. Även mer komplicerade händelser kan vara möjliga, som att man startar en utskrift genom att dra en textfil till den ikon som står för skrivaren. Den uppenbara fördelen är att man inte behöver skriva filnamn bokstav för bokstav, med risk för felskrivning, för att saker ska hända. – Bakgrund: Ikoner förknippas ofta med det grafiska användargränssnittet, i synnerhet med Macintosh, men termen ikon är äldre än så inom it. Termen användes i äldre datorsystem om bilder som representerade information eller resurser. Det nya med det grafiska användargränssnittet var att man med musen kunde göra saker genom att peka och klicka på ikonerna, och även dra och släppa dem. För övrigt kallar Apple ikonerna för symboler. – Se också ljudikon. – Ordet: en ikon, av grekiska eikon, bild, är i den ortodoxa och vissa andra kyrkor en helgonbild eller bild på Jesus eller jungfru Maria; själva bilden ses som en manifestation av det heliga.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 mars 2018]

skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska an­vändar­gräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digital­kameror har ljud­effekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klick­­ljud som från en kamera­­slutare. Grafiska användargränssnitt förses med yt­strukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensio­nell effekt. – Ordet an­vänds också om rent dekora­tiva form­tillägg, som när kryssningsfartyg har stora skorstenar som i själva verket bara är tomma skal, eller när person­bilar fort­farande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ”platta” an­­vändar­­gräns­­snittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika platt om­design av an­­vändar­­gräns­­snittet i iOS. – Se också ljud­ikon. – Ordet: Samman­­­satt av grekiska skeuoskärl, verktyg, och morfeform. På engelska: skeuo­morphism. – Ob­servera: Stavas med e–u–o.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 17 maj 2018]

rulla

(to scroll, scrollingrullning) – att göra så att text och bilder på bild­skärmen förflyttas, så att man kan se delar som annars ligger utanför skärmen. Man rullar oftast upp och ner, men man kan även rulla i sidled. Man rullar oftast genom att med musen ta tag i ett reglage på en rullningslist, men det finns också andra metoder (se pekrullning). Att rulla kallas också på svenska för att skrolla, ibland stavat att scrolla. – Den engelska termen to scroll anspelar på hur man läser en manuskriptrulle (a scroll). – Se också Datatermgruppen (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 21 augusti 2017]

 

sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webbadressen (URL:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Den kan vara en kraftigt förenklad bild, ofta bara en bokstav med anknytning till den webbsida som den hör ihop med. – Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Dataterm­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i Inter­net Explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X‑Face.

[grafiskt användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 4 september 2018]

swatch

färgruta, färgprov, mönsterruta, mönsterprovklickbar ruta som visar en färg eller ett mönster. Används på post­order­sajter för att man lätt ska kunna växla mellan olika färger eller mönster på en vara. Ursprunglig betydelse: tygprov. – Även: Swatch, schweizisk tillverkare av arm­bandsur.

[e-handel] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 2 juli 2019]

autostereoskopisk

(autostereoscopic) – om tredimensionella bilder: glas­ögon­fri – med 3d‑effekt (djup­verkan) som betraktaren uppfattar utan speciella glasögon. Autostereo­skopi är en teknik som sedan mitten av 00‑talet används på bildskärmar. De förses med små avskärmningar mellan lodräta rader av bildpunkter. Avskärm­ningarna är så små att de knappt märks, men de blockerar varannan rad med bild­punkter för vänster öga och varannan rad med bild­punkter för höger öga. Det går därför att visa två olika bilder samtidigt, en för varje öga. Om bilderna före­ställer samma motiv, men med för­skjut­ning i sidled, uppkommer en stereo­skopisk effekt (som i View‑Master). Metoden fungerar, men bara om be­trakt­a­ren sitter rakt framför bild­s­kärmen. Nyare, experi­mentella tekniker använder en inbyggd kamera i bildskärmen för att se var betraktarens ögon finns, och anpassar bild­visningen till det.

[3d] [bildskärmar] [ändrad 23 januari 2019]