widget

  1. – allmänt engelskt ord för ”pryl”, ”grej”. Jämför med gadget. – Ordet widget används främst om till­behör och verktyg, men inte om kompletta ”prylar” som mobiltelefoner och kameror (=gadgets);
  2. – se gränssnittskomponent;
  3. – litet program på webbsida;
  4. – litet program för Dashboard i OS X Tiger och följande versioner av OS X, som numera heter macOS, fram till Catalina 2019. Med Catalina tog Apple bort Dashboard och därmed widgets i denna betydelse. – Widgets på Mac var enkla program skrivna med Javascript, HTML och CSS, och de brukade fungera genom att ta hjälp av webben och av andra program på datorn. – Läs mer på Apples webbsidor.

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [ändrad 31 juli 2019]

spring-loaded folder

självöppnande mapp – i grafiska användargränssnitt: mapp som öppnar sig automatiskt när man drar en fil över mappen och håller den där någon sekund. Syftet är att göra det lätt att flytta filer i mappsystemet. De öpp­nade mapparna stängs automatiskt när man släpper filen som ska flyttas. – Självöppnande mappar fanns i Mac OS version 9, och infördes i version 10.2 av OS X (numera macOS). – Se Apples webbsidor (borttaget).

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [ändrad 15 oktober 2018]

dashboard

  1. informationspanel, info­panel, manöver­panel, instru­ment­brädaanvändargräns­snitt med flera mätare som visar aktuell, snabbt föränderlig information. Syftet är att ge an­vändaren bred över­blick. Om panelen också ger möjlig­het att påverka händelserna kallas det för manöver­panel, annars infopanel;
  2. – i Apples operativsystem OS X (numera macOS), version 10.4 (Tiger) och senare versioner var Dashboard en samling små­program, widgets, som, när man aktiverade Dash­board, visades som små ikoner i ett extra, halvgenomskinligt lager på bild­skärmen. I version 10.15, Catalina, från 2019 saknas Dashboard.

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [nerlagt] [ändrad 10 juni 2019]

Omslagsflöde

(Cover feed) – visning av information i smarta mobiler med Facebook Home även när telefonen är i vänteläge. (Alltså när användaren kan ta emot telefonsamtal och SMS, men har stängt av bildskärmen för inmatningar.) Inlägg från användarens kontakter på Facebook visas alltså på skärmen hela tiden. – Funk­tionen kallades innan Facebook Home släpptes för Uberfeed. – Omslagsflöde lanserades 2013 som del av Facebook Home, och har liksom Facebook Home blivit ett fiasko.

[grafiskt användargränssnitt] [inaktuellt] [mobilt] [sociala nätverk] [ändrad 19 juli 2018]

hemskärm

(home screen) – den yta som visas på bild­skärmen i en smart mobil när ingen app används. Van­ligt­vis en färg, ett mönster eller en bak­grunds­bild med ikoner för de appar som finns. Mot­svarar skriv­bordet i vanliga datorer. Efter­som utrymmet på en mobil­tele­fons bild­skärm är be­gränsat kan det finnas flera hem­skärmar för att alla ikoner ska få plats.

[grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 21 augusti 2018]

Defcad

stängd amerikansk webbsajt för utbyte av ritningar för 3d-skrivare. Den tillhörde ett företag med samma namn. Defcad blev kontroversiell när den publicerade ritningar till skjut­­vapen som kunde tillverkas med 3d‑skrivare. Efter på­­tryck­ningar från amerikanska regeringen togs ritningarna bort, men de publicerades då på andra forum. Från början av 2013 var webbplatsen Defcad.com ”under con­struction”, senare stängd. Def­­cad var nära knutet till sajten Defense Distributed, avstängd i februari 2018, men se Wikipedia.

[nerlagt] [3d] [ändrad 6 februari 2018]

urklipp

(clipping) – text, bild eller ljud som sparats i datorns klipp­bok för att senare kunna inklistring in i en fil. – Urklipp hämtas från filer genom att man klipper ut dem eller kopierar dem. I de vanliga klipp­böckerna får det bara plats ett urklipp åt gången. Senaste urklippet finns kvar tills det ersätts av ett annat. Det finns också klipp­böcker som sparar många urklipp så att man kan välja vilket man vill klistra in. Sådana klippböcker ingår i en del program. Det går också att köpa sådana klipp­böcker som tillägg till datorns vanliga klipp­bok. – Se också clip art, ur­klipps­bilder, och molnurklipp, urklipp som sparas i en tjänst i molnet.

[grafiskt användargränssnitt] [informationshantering] [ändrad 11 januari 2019]

klippbok

(clipboard) – det minne som håller det som användaren har klippt ut. Det används alltså för funktionerna klipp‑och‑klistra och kopiera i grafiska användargränssnitt. – Material som har klippts ut eller kopierats sparas som urklipp i klippboken tills de klistras in. Klippboken kallas ibland också för urklipp. – Klippboken ingår i operativsystemet: det är nödvändigt för att man ska kunna flytta text och bilder mellan olika program. – De enklaste klipp­böck­erna kan bara innehålla en sak i taget. Det senaste som man lägger in knuffar ut allt tidigare. – Det finns också program, till exempel program för bildbehandling och layout, som har egna klippböcker. Sådana klippböcker kan ofta innehålla många urklipp. – Se också molnurklipp och paste‑site.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 8 december 2019]